Ruszają przetargi na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pile i przebudowę zatok autobusowych z nowoczesnymi przystankami

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Pile, przy ul. Zygmunta Starego i przebudowa węzła przesiadkowego na ul. 1 Maja i Śródmiejskiej w Pile to inwestycje, na które ruszają przetargi. 23 września br. w sali konferencyjnej UM Piły Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły oraz kierownik Biura Zamówień Publicznych,  Jerzy Major, omówili inwestycje, dzięki którym m.in. podróżni wysiadający z pociągu będą mogli sprawnie przesiąść się do innego środka komunikacji. Inwestycje także zwiększą komfort podróży oraz poprawią dostępność dla osób o ograniczonej sprawności, w tym ruchowej.

Samorząd miasta Piły uruchomił kolejny przetarg nieograniczony „zaprojektuj i wybuduj” na wybór wykonawcy zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pile. W celu realizacji projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile, w rejonie dworca PKP i Galerii Vivo jest jednym z zadań inwestycyjnych dużego projektu miejskiego „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”. Ma być zaprojektowane i wybudowane do lipca 2020 roku.

Zintegrowane centrum przesiadkowego obejmować będzie m.in.:

• 10 stanowisk dla autobusów, w tym zatoka autobusowa z wjazdem i wyjazdem bezpośrednio na ulicę Zygmunta Starego;

• zadaszenie miejsc przesiadkowych,

• przebudowę parkingu ,

• biletomat, elementy małej architektury.

Poza tym na placu przed wejściem na dworzec PKP zlokalizowane zostaną także dwie zadaszone wiaty rowerowe, stacja naprawy rowerów.

W realizacji jest zadanie:

• rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Całkowita wartość projektu 44 803 026,41 zł, przy dofinansowaniu 29 680 744,71 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

W najbliższym czasie Miasto przystąpi także do realizacji kolejnego elementu innego ważnego projektu związanego z gospodarką niskoemisyjną. Przebudowie ulegnie węzeł przesiadkowy przy ul. 1 Maja i Śródmiejskiej.

To miejsce z dużą liczbą korzystających pasażerów zmieni się w sposób radykalny. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe. Zastosowane zostaną rozwiązania systemowe jeśli chodzi o wysokość krawężników i znaczącą poprawę dostępności dla osób niedowidzących i niewidomych.

W tych miejscach staną nowe wiaty przystankowe – bardziej przyjazne dla osób korzystających z transportu publicznego. W nowych wiatach zastosowane zostaną elementy odnawialnej energii – podgrzewane siedziska oraz antyoblodzeniowa nawierzchnia. Wiaty będą większe i lepiej chroniące osoby oczekujące na przyjazd autobusu przed wiatrem i deszczem. Zostaną wreszcie zrealizowane postulaty mieszkańców o zmianę tej niepraktycznej wiaty przy ul. Śródmiejskiej, która jest mała i nie zapewnia właściwej ochrony. Wokół wiat wymieniona zostanie nawierzchnia chodników. Ponadto przy parkingu przy ul. Rynkowej powstanie duża wiata dla rowerów.

Trzeba dodać, że elementami tego przedsięwzięcia są także między innymi zakupy 13 niskoemisyjnych autobusów (7 o napędzie hybrydowym oraz 6 z silnikiem diesla spełniających normę Euro 6) oraz budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Termin zakończenia realizacji wszystkich elementów projektu to połowa 2021 roku.

Całkowita wartość projektu 23 486 380,14 zł w tym: dofinansowanie UE 16 267 839,52 zł (85% kosztów kwalifikowalnych) środki własne Gminy Piła 7 218 540,62 zł.

Jak przypomina prezydent Piły Piotr Głowski, inwestycje na które ruszają przetargi są ujęte w projekcie, który jest realizowany od kilku lat a obejmował m.in. przebudowę centrum miasta – ul. Zygmunta Starego, 14 Lutego oraz 11 Listopada, budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km, czy przebudowę ul. Wawelskiej. Prezydent zachęca inwestorów do wzięcia udziału w przetargach.

Sebastian Daukszewicz

ruszaja_przetargi1_01

ruszaja_przetargi1_05 ruszaja_przetargi1_02 ruszaja_przetargi1_03 ruszaja_przetargi1_04