Ruszają środki na aktywizację niepełnosprawnych

Ruszaja_srodki_na_aktywizacje_niepelnosprawnych

14 czerwca starosta pilski Eligiusz Komarowski podpisał pierwszą w tym roku umowę z pracodawcą o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2016 roku Powiat, poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, zamierza zaktywizować 42 osoby niepełnosprawne tj. o 12 więcej niż rok wcześniej.

Pierwszym pracodawcą, z którym starosta pilski podpisał umowę była Krystyna Wcisło, właścicielka SEYKOS Sp. z o.o. w Pile, która zamierza zatrudnić osobę niepełnosprawną na stanowisku kontrolera jakości. Pozyskane środki umożliwią jej wyposażenie stanowiska pracy.

Aktualnie na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych Powiat Pilski dysponuje kwotą 819 342 złotych ze środków PFRON. W ramach tej kwoty planuje się refundację wyposażenia dziewiętnastu stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, przyznanie pięciu osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, skierowanie trzech osób niepełnosprawnych na staż i dwóch na szkolenia.

W celu pozyskania dodatkowych środków na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Powiat złożył wniosek w PFRON o dofinansowanie w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni” na kwotę 415 816 zł. Pozwoliłoby to na refundację kosztów wyposażenia kolejnych dziewięciu stanowisk pracy dla niepełnosprawnych i przyznanie czterem osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ubiegłym roku ze środków PFRON zaktywizowano 30 osób niepełnosprawnych, w bieżącym – po otrzymaniu dodatkowych środków – wsparcie otrzymać mogą 42 osoby.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *