Ruszamy z X edycją konkursu „Grunt na medal” przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora

ruszamy_z_10_EDYCJA

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję w każdym z województw.

Nagrodą w Konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH oraz urzędy marszałkowskie inwestorom zagranicznym, a także prowadzona przez PAIH i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

Do udziału w Konkursie zapraszam wielkopolskich starostów powiatów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

Termin zgłaszania ofert do konkursu 14 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły na stronie https://bit.ly/3z2tDrg

Z wyrazami szacunku,

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego