Ruszył przetarg na rewitalizację obszarów poprzemysłowych w rejonie ulicy Walki Młodych

25 maja b.r. Gmina Piła ogłosiła przetarg na rewitalizację obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia.  Termin składania ofert upływa 19 czerwca b.r. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są na stronie: http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=365

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych w południowo-wschodniej części Piły. Planowana inwestycja polega na wyposażeniu terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Walki Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową, wzdłuż której zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny dla przyszłej infrastruktury kablowej teletechnicznej.

W wyniku planowanej inwestycji do użytku zostanie oddanych ok 1,450 km rozbudowywanych i wybudowanych dróg wewnętrznych, 2,057 km kanalizacji deszczowej, 1,670 km kanalizacji sanitarnej, 1,647 km sieci wodociągowej, 2,945 km instalacji energetycznej oraz 1,541 km kanału telekomunikacyjnego. W projekcie zostaną przygotowane tereny inwestycyjne (obecnie poprzemysłowe, zdegradowane) o powierzchni 12,5 ha.

Przypomnijmy, iż projekt uzyskał współfinansowanie środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji projektu: lata 2017 – 2018.

Pełne informacje o projekcie znajdziesz tutaj:
http://www.pila.pl/files/file/Aktualnosci/2017/Rewit_obsz_poprzemyslowych-1_3_3-2017-03.pdf

UM Piły

ruszyl_przetarg_na_rewitalizacje00

ruszyl_przetarg_na_rewitalizacje02 ruszyl_przetarg_na_rewitalizacje01