Rząd VAT-em w Polaków i w polskie firmy!

rzad_vatem

– Od początku 2023 r. obowiązuje w Polsce nowa stawka podatku VAT na gaz ziemny. Wynosi ona 23 proc. To jest niepojęte, bowiem tym sposobem praktycznie wszystkie kraje w Unii Europejskiej mają niższe stawiki VAT na gaz niż Polska – grzmi przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, senator Adam Szejnfeld, który podjął interwencję w tej sprawie u Minister Finansów.

W niżej wymienionych krajach obowiązuje następująca stawka podatku VAT na gaz:
•    we Włoszech, Chorwacji, Hiszpanii i Portugalii – 5 proc.
•    w Grecji, Belgii, Austrii – 6 proc.
•    w Niemczech, Luksemburgu – 7 proc.
•    w Bułgarii, Estonii, Irlandii – 9 proc.
•    w Słowenii – 9,5 proc.

Senator Adam Szejnfeld w swoim wystąpieniu zapytał panią minister, dlaczego polski rząd nie skorzystał z możliwości stosowania obniżonej stawki VAT, tak jak praktycznie wszystkie pozostałe kraje UE i od 1 stycznia 2023 r. podniósł tę stawkę do maksymalnego poziomu 23 proc.? Pamiętać bowiem trzeba, iż minimalna stawka podatku VAT na gaz ziemny obowiązująca w Unii Europejskiej, to stawka 5 proc.

– W Polsce w praktyce tworzony jest monopol na rynku paliw i gazu, co już stawia nie tylko gospodarstwa domowe, ale i przedsiębiorców, w słabszej pozycji wobec wytwórców i dostawców paliw i gazu. Stawka podatku VAT przekłada się po pierwsze na koszty ogrzewania i używania ciepłej wody w gospodarstwach domowych, ale po drugie cena gazu brutto jest także niezmiernie istotnym czynnikiem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce oraz budowania przewag konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych. Taka zatem decyzja rządu PiS godzi i w budżety obywateli, ale i konkurencyjność firm – uważa senator z Wielkopolski.

Cena paliw i gazu w sposób oczywisty jest także czynnikiem kosztotwórczym cen towarów i usług, a poprzez to odgrywa istotną rolę inflacjotwórczą. – Tym bardziej w dobie walki z wysokimi cenami oraz inflacją w Polsce oraz wzmacniania polskich firm za granicą, trudno zrozumieć, dlaczego polski rząd przyjmuje stawkę VAT na gaz tak dalece odbiegającą od stawki minimalnej Unii Europejskiej oraz od przyjętej stawki podatku w większości pozostałych państw Wspólnoty – podsumowuje zaniepokojony sytuacją senator Szejnfeld, oczekując pilnych wyjaśnień pani Minister.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10