Rządowe wsparcie dla samorządów – Nowy program budownictwa mieszkaniowego

Jak zachęcić młodych do zamieszkania w średniej wielkości mieście? Pomóc w tym ma nowe rządowe rozwiązanie – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Dzięki temu rozwiązaniu samorządy będą mogły budować tanie mieszkania na wynajem. Mechanizm zakłada bowiem dofinansowanie sięgające nawet 35 proc. kosztów budowy lokali społecznych oraz 80 proc. kosztów budowy mieszkań komunalnych. 1 marca 2021 r. w „Auditorium Maximum” Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile z samorządowcami z terenu Północnej Wielkopolski rozmawiano o rozwoju budownictwa mieszkalnego w kontekście nowych możliwości pozyskiwania przez samorządy funduszy na ten cel.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to nowa formuła obecnie funkcjonujących TBS-ów. Nowym rozwiązaniem jest model, w którym jednostka samorządu terytorialnego zakłada SIM z KZN. W tym wariancie KZN dysponuje gruntem Skarbu Państwa i wnosi go do spółki (SIM) w celu budowy na nim lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne będą przeznaczone dla określonej grupy najemców, którzy posiadają środki na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są na tyle ograniczone, że nie stać ich na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

– Zaprosiliśmy ponad 40 samorządowców, bo to temat ważny i interesujący dla samorządów, ale też dla mieszkańców, bo jest to usprawniony mechanizm dotyczący budowania mieszkań pod wynajem z możliwością wykupu tychże mieszkań. Takich spotkań Krajowy Zasób Nieruchomości odbył już ponad 300, z czego ponad 190 gmin podpisało wstępne umowy na budowę. Gmina podejmie decyzję, kto będzie mógł wprowadzić się do lokalu. Miesięczny czynsz wynajmu mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych wyniesie 500-600 złotych. Program kierujemy do mniejszych miejscowości, gdzie można nawet zbudować 20 mieszkań. Zainteresowanie tym tematem jest także UM Piły – mówi Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Grzegorz Piechowiak.

Poprawa dostępu do mieszkań poprzez inwestycje przeznaczone na wynajem to jeden z priorytetów polityki mieszkaniowej państwa. Szczególną rolę w tym zakresie pełnią inwestycje zwiększające zasoby mieszkań o stosunkowo niskich czynszach, podejmowane z zaangażowaniem gmin.

– Bardzo często zaczynam rozmowy z samorządami, mówiąc że jeżeli gmina jest zainteresowana budowaniem mieszkań, to my możemy pomóc w gminie budować takie mieszkania i gmina za to nie zapłaci złotówki. Potem jest dużo zdziwienie i niedowierzanie, bo pewnie tych programów i obietnic samorządy słyszeli wiele. Natomiast plusem tego programu jest to, że za tym stoją nie tylko zmiany prawne, które umożliwiają tworzenie właśnie tych spółek, które wezmą ciężar budowy tych mieszkań. Natomiast stoją też finanse, dlatego że w tej chwili w ten program do roku 2025 jest zaplanowane 6,5 miliarda zł łącznie, nie licząc tych środków, które Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza jeszcze na preferencyjne kredyty. Mogę powiedzieć z mojego doświadczenia zawodowego – a prawie całe życie jestem związany z mieszkaniówką, samorządem – że nie było takiego programu, żeby gminy miały taką komfortową sytuację. Jest to dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych. W tej chwili wynosi 80% jest to dofinansowanie bezzwrotne ,nie żadna pożyczka i kredyt. Jest to bezzwrotne dofinansowanie właśnie z funduszu dopłat. My w tym programie zajmiemy się budową, a kto tam zamieszka zdecyduje dana gmina – dodaje Wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, Jarosław Pucek.

Nowe mieszkania socjalne będzie można wykupić na własność. Program zakłada, że lokatorzy, którzy pokryją co najmniej 20-25% kosztów budowy mieszkania, po 20-30 latach będą mogli stać się jego właścicielami.

Utworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przewiduje:

– wybudowanie mieszkań na wynajem z niskim czynszem,

– możliwość dojścia lokatorów do własności wynajmowanego lokalu przy wpłacie odpowiednio wysokiej partycypacji,

– skorzystanie z wakacji w płaceniu czynszu dla tych lokatorów, którzy nie zdecydują się na możliwość wykupu mieszkania (po upływie okresu spłaty przez SIM kredytu),

– lokatorom będą przysługiwać rządowe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start – ich wysokość będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego, miesięcznie może wynieść do 300-400 zł; niższy czynsz będzie można płacić przez 15 lat i będzie on średnio o ponad 50% niższy od czynszu rynkowego.

Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zakłada:

– jednostkowe wsparcie w wysokości 3 mln zł udzielane gminom na utworzenie nowego SIM,

– dofinansowanie gmin na dokapitalizowanie działających SIM lub TBS w związku z planowaną inwestycją.

W ubiegłym roku w Polsce oddano 222 tys. nowych mieszkań, najwięcej od 1979.

Sebastian Daukszewicz

rzadowe_wsparcie1_01

rzadowe_wsparcie1_07 rzadowe_wsparcie1_02 rzadowe_wsparcie1_03 rzadowe_wsparcie1_04 rzadowe_wsparcie1_05 rzadowe_wsparcie1_06