Są pieniądze na drogę Kruszki-Kijaszkowo

sa_pieniadze

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14 lipca br., opublikował listę inwestycji, które będą współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na 55 miejscu tej listy (na 261 pozycji) znalazła się przebudowa drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo. Inwestycja zostanie dofinansowana w 60 procentach.

Oznacza to, że jej realizacja będzie mogła się rozpocząć już w tym roku.

– Od wielu lat czyniliśmy starania o budowę drogi Kruszki – Kijaszkowo, która o blisko 5 kilometrów skróciłaby dojazd mieszkańców Łobżenicy do Piły – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta pilski. – Jednak dopiero w tej kadencji samorządu powiatowego działania okazały się na tyle skuteczne, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych. Nasz projekt był dobrze przygotowany i został wysoko oceniony – otrzymał 13 punktów (projekt najwyżej oceniony zdobył 18 punktów). Budowę rozpoczniemy jeszcze w tym roku.

Droga Kruszki – Kijaszkowo będzie miała długość 3,6 km i szerokość 5,5 m. Dodatkowo zostaną wykonane pobocza o szerokości 1 m, zjazdy do posesji oraz pól. Ponadto w miejscowości Kruszki przewidziano budowę chodnika o szerokości 1,5 m. Wartość zadania wynosi 4,2 miliona złotych według kosztorysu inwestorskiego, a dofinansowanie z PROW to 2,5 miliona złotych. Inwestycja będzie zrealizowana do 2018 roku.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *