Są środki na termomodernizację czterech budynków oświatowych w mieście

Dobre wiadomości dla pilskiej oświaty. Cztery pilskie budynki oświatowe zostaną zmodernizowane do końca 2017 roku. Całkowita wartość projektu to ok. 6 milionów złotych, z czego 4,7 miliona stanowi dofinansowanie z UE. 8 marca w Żłobku nr 1 przy ulicy Grabowej 16 w Pile odbyła się  konferencja prasowa na temat modernizacji budynku tej placówki oraz innych budynków oświatowych.

6 marca 2017 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Piła została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI – obiekty oświatowe w Pile” nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-00. Projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie ujęte jest w Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Zgodnie z zawartą umową kwoty są następujące:

Całkowita wartość projektu 6 005 274,09 zł
w tym:
wydatki kwalifikowalne 5 669 365,70 zł
dofinansowanie UE 4 759 999,41 zł
środki własne 1 245 274,68 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej – obiektów oświatowych na terenie miasta Piły: Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka, Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały, Żłobka nr 1. W ramach projektu zakłada się podjęcie prac termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej w obiektach oświatowych, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 i pyłu PM10. Dzięki realizacji projektu wzrośnie efektywność energetyczna w poszczególnych budynkach użyteczności publicznej.

– Jest to pierwszy z tych obiektów, które będziemy termomodernizować. Na tą inwestycję czekają kolejne trzy obiekty, na które mamy przygotowaną dokumentacje i będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Jest to Gimnazjum nr 4, noclegownia przy Al. Niepodległości i Klub Seniora Zacisze.  Mamy nadzieję, że na te obiekty w najbliższym czasie, po złożeniu wniosku otrzymamy dofinansowanie i w 2018 roku te projekty będziemy mogli realizować – mówi  Ewelina Ślugajska, skarbnik gminy Piła.

– Chciałbym podziękować za to, że w środku żłobek jest przepiękny. Brakowało tylko termomodernizacji i wkrótce moje marzenia się spełnią – dodaje Elżbieta Kuich, dyrektor Żłobaka nr 1 w Pile.

W ramach planowanych prac termomodernizacyjnych zostaną wykonane:

– w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile: docieplenie stropodachu budynku głównego, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu łączników i hal sportowych, wymiana luksferów na klatkach schodowych na okna, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne,

– w budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych, docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,

– w budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile: ocieplenie stropodachu budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych nośnych, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

– w budynku Żłobka nr 1 w Pile: ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku głównego, ocieplenie dachu pełnego nad wejściem do budynku i budynku gospodarczego, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego, wymiana drzwi zewnętrznych.

Realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2014 roku do grudnia 2017 roku.

Sebastian Daukszewicz

sa_srodki_na_termomodernizacje00

sa_srodki_na_termomodernizacje07 sa_srodki_na_termomodernizacje01 sa_srodki_na_termomodernizacje02 sa_srodki_na_termomodernizacje03 sa_srodki_na_termomodernizacje04 sa_srodki_na_termomodernizacje05 sa_srodki_na_termomodernizacje06