Są zaawansowane inwestycje w drogi powiatowe

Sa_zaawansowane_inwestycje
Podczas ostatnich Sesjach Rady Powiatu Piły padały głosy, że obecny Zarząd realizuje mniej inwestycji drogowych niż poprzedni. Jak okazuje się jest to nie prawda. 6 lipca na konferencji prasowej Stefan Piechocki, wicestarosta pilski poinformował, że 90 % zaplanowanych inwestycji na drogach powiatowych jest zrealizowanych lub na ukończeniu. Od stycznia tego roku do końca czerwca powiat przeznaczył na inwestycje drogowe kwotę 4 milionów złotych, a na koniec roku inwestycje zostaną zamknięte kwotą 5 milionów złotych.

ZADANIA INWESTYCYJNE:

1. Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie
Wartość zadania 657555,33 zł + roboty uzup. 5824,28 zł = 663379,61 zł
Długość odcinka 5169 mb
Długość odcinka objętego remontem nawierzchni 1575 mb

2. Wykonanie nakładek bitumicznych
– droga powiatowa nr 1164P w m. Kotuń dł. Odc. 200,3 mb – 52923,27 zł
– droga powiatowa nr 1166P w m. Szydłowo – Zawada, dł 1209,6 mb – 408311,05 zł
– droga powiatowa nr 1171P w m. Tarnowo, dł. 301,7 mb – 73003,13 zł
– droga powiatowa nr 1177P w m. Zelgniewo, dł. odc. 500 mb -77443,69 zł
– droga powiatowa nr 1199P w m. Piesno, dł. odc. 200 mb – 35 794, 85 zł
– droga powiatowa nr 1200P w m. Dźwierszno, dł. odc. 250 mc – 47108,45 zł
– droga powiatowa nr 1334P w m. Kunowo, dł. odc. 653 mb – 120823,75 zł

3. Budowa sygnalizacji świetlnej z detektorem radarowym na drodze 1177P w m. Kaczory wartość 39257,24 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1182P w m. Grabówno – budowa chodnika wraz z remontem istniejących zjazdów
Długość odc. 243mb – 41884,13 zł

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1180P w m. Komorowo – dobudowa zatoki autobusowej i chodnika
Długość odc. 43,23mb – 25937,03 zł

6. Dobudowa chodnika do drogi powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo w ramach przebudowy drogi
Długość odcinka 40,65mb – 8789,74 zł

7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1180P w m. Osiek nad Notecią
Długość odcinka 90,63mb – 18328,91 zł

8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1193P w m. Klawek
Długość odcinka 743,36mb – 276147,20 zł

9. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1177 P w m. Zelgniewo
Długość odcinka 500mb – 75030 zł

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P – przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej
Długość odcinka 850mb – 187570,38 zł

11. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze 1329P w m. Ługi Ujskie
Długość odcinka 300mb – 120120,20 zł

12. Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187P w m. Dworzakowo
Długość odcinka 200mb – 35000 zł

13. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni:
– droga 1161P Kalina – Byszki, dł. odc. 1309mb – 95194,92 zł
– droga 1188P Kosztowo – Rzęszkowo, dł. odc. 1500mb – 96585,72 zł
– droga 1186P w m. Nieżychowo, dł. odc. 800mb – 52542,65 zł

14. Budowa chodnika w m. Kruszewo
Długość odcinka 672,70mb – wartość kosztorysowa 150 000,00 zł

15. Droga 1177P Krzewina – przebudowa drogi, dobudowa chodnika i ciągu pieszo – jezdnego 131199zł
Długość odc. 214,47mb

16. Dobudowa chodnika przy dr. 1167P w m. Róża Wielka
Długość odcinka 259,20mb – 90001 zł

17. Przebudowa drogi powiatowej 1185P Dębówko Nowe – Dębówko Stare
Długość odcinka 300mb – 107482,38 zł

Razem: 3 029.858,33 zł

Roboty planowane do realizacji
– nakładka Ługi Ujskie 150mb – 60000zł
– nakładka Klawek 490mb – 70000 zł
– nakładka Tarnowo 450 mb – 100000 zł

RAZEM: 230.000 zł

(SE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *