Sadzenie drzewa z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Pilskiego Klubu Amazonek

Śliwa wiśniowa Pissardii – drzewko, którego kwiaty kwitną na różowo. Z okazji 30-lecia istnienia, panie ze Stowarzyszenia Pilski Klub Amazonek zasadziły „różowe drzewko” w Parku na Wyspie w Pile.

 

Stowarzyszenie Amazonek działa od 1994 roku i zrzesza kilkadziesiąt kobiet po chorobie nowotworowej piersi.  Prowadzone są regularne zajęcia rehabilitacyjne, masaże limfatyczne oraz profilaktyka. Działania Stowarzyszanie dotyczą również samopomocy, nauki samobadania piersi wśród młodzieży i dorosłych kobiet oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego kobietom po chorobie nowotworowej piersi.

 

UM Piły