„Samorząd – Edukacja – Nowe Wyzwania”

„Samorząd – Edukacja – Nowe Wyzwania” to temat konferencji dla samorządowców z subregionu pilskiego, która została zorganizowana 28 października przez Wydział Gospodarki i Techniki w Pile Wyższej Szkoły Gospodarki, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Uniwersytet  Adama Mickiewicza – oddział zamiejscowy w Pile.  

Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku, propagowanie nowych trendów w edukacji oraz prezentacja źródeł finansowania edukacji z funduszy europejskich.

– Nasza współpraca, Uczelni Wyższych z samorządowcami układa się regularnie i rozwija się. Chcielibyśmy zacieśniać bardziej nasze kontakty, ponieważ samorządy są odpowiedzialne za znaczną część edukacji i są odpowiedzialne za kształtowanie poziomu życia w regionie. Uczelnie są bardzo otwarte na transfer wiedzy, różne gałęzie gospodarki, ale również w sam system edukacji.Dlatego mamy projekty wspólne, inspirujące szkoły, nauczycieli, dyrektorów, samorządy do kładzenia nacisku na indywidualne podejście do ucznia tego słabszego i tego zdolnego, aby pozwolić mu rozwijać własne zainteresowania i umożliwić mu drogę samodzielnego rozwoju. Takim jednym wspólnym projektem jest „Kołobrzeska15-Laboratorium”, który jest skierowany dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych uczących biologii, geografii, chemii, fizyki, a także nauczycieli przyrody. Dla nauczycieli, którzy są odpowiedzialni z przekazywanie wiedzy nauk o środowisku – mówi Paweł Owsiany – zastępca dyrektora oddziału UAM w Pile.

W programie konferencji przewidziano trzy wystąpienia plenarne: Otwarta Edukacja – którą wygłosił Piotr Halama, konsultant ds. elearningu w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Przewodniczący Rady Fundacji Marchewkowe Pole. Przywództwo w zarządzaniu szkołą – wykład dr Moniki Kłos, Dziekan Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile WSG w Bydgoszczy, oraz wykładu Szkoła zrównoważonego rozwoju. Fundusze europejskie szansą czy zagrożeniem dla edukacji? Na ten temat mówił Lesław Tomczak, Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

– Na naszym pierwszym cyklu spotkań przygotowałam krótki wykład na temat „Przywództwo w zarządzaniu szkołą”, ponieważ z nami spotykają się przywódcy, czyli ci, którzy odgórnie decydują o tym, co w szkołach się dzieje, co powinno się dziać, co powinno się zmieniać. Mylę, że w naszych szkołach zarządzanie przywódców wygląda dobrze, ale jak wiadomo chcemy, aby to wyglądało jeszcze lepiej. Tutaj maksimum zarządzania jest ciągłe usprawnianie, dlatego idziemy w tym kierunku jako Uczelnie Wyższe – czyli te, które zajmują się nauką, – aby pokazać, że zawsze może być lepiej – mówi dr Monika Kłos, Dziekan Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile, WSG w Bydgoszczy.

Sebastian Daukszewicz

samorzad_edukacja01

samorzad_edukacja02 samorzad_edukacja03 samorzad_edukacja04 samorzad_edukacja05 samorzad_edukacja06 samorzad_edukacja07 samorzad_edukacja08 samorzad_edukacja09 samorzad_edukacja10 samorzad_edukacja11 samorzad_edukacja12 samorzad_edukacja13 samorzad_edukacja14 samorzad_edukacja15 samorzad_edukacja16 samorzad_edukacja17 samorzad_edukacja18 samorzad_edukacja19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *