Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje Mobilne Kuchnie Warsztatowe

Ponad 157 tys. zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego trafi do 15 organizacji pozarządowych z terenu Województwa Wielkopolskiego w ramach przeprowadzonego konkursu ofert pn. „Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa”.  Dzięki pozyskanym środkom finansowym organizacje zostaną wyposażone w instalacje służące promocji racjonalnego zagospodarowania i ograniczenia marnowania żywności.

Nabór do otwartego konkursu ofert przeprowadzany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego latem br. umożliwił organizacjom pozarządowym funkcjonującym na terenie naszego województwa pozyskać środki na zakup instalacji służącej do przygotowywania posiłków oraz organizacji pokazów i warsztatów kulinarnych w warunkach, gdzie dotychczas było to niemożliwe. Konkurs ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych promujących niemarnowanie żywności na terenie Wielkopolski, doposażenie ich w narzędzia ułatwiające prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania dostępną żywnością i uczenia zaradności życiowej w zakresie żywienia siebie i rodziny. Ważnym elementem działań jest  zwrócenie uwagi społeczeństwa na racjonalne zagospodarowanie produktów spożywczych, zwłaszcza tych, które są odrzucane podczas przygotowywania potraw.

– Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach konkursu „Mała Mobilna Kuchnia Warsztatowa” umożliwia zwiększenie możliwości organizacji przedsięwzięć promujących racjonalne gotowanie oraz ograniczenie marnowania żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując założenia „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” podjął inicjatywę, która  umożliwia organizacjom pozarządowym pozyskać wsparcie finansowe na zakup przenośnej instalacji służącej do gotowania i organizacji warsztatów kulinarnych tym samym dotrzeć do dużej części lokalnej społeczności i kształtować właściwe postawy konsumenckie i nawyki w kuchni. Do 15 organizacji pozarządowych trafi ponad 157 tys. zł na realizację zgłoszonych projektów – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  Krzysztof Grabowski.

W ramach konkursu przewidziano wsparcie na realizację zadań polegających na  zakupie mobilnych kuchni warsztatowych spełniających normy sanitarne przystosowanych do gotowania na zewnątrz i służących prowadzeniu wydarzeń i instruktaży jak zagospodarowywać żywność, szczególnie tą zagrożoną zmarnowaniem w gospodarstwach domowych oraz promocji działań sprzyjających niemarnowaniu żywności. Wsparcie otrzyma 15 organizacji, z których 6 to Koła Gospodyń Wiejskich oraz  6 Stowarzyszeń o charakterze pomocowym. Mobilne kuchnie warsztatowe umożliwią promocję niemarnowania żywności, ułatwiając prowadzenie pokazów, warsztatów i instruktarzy, jak zagospodarować żywność znajdującą się w domu, aby nic się nie zmarnowało, a posiłki były smaczne i urozmaicone.

Bartosz Zalas

samorzad_wojewodztwa001

samorzad_wojewodztwa002 samorzad_wojewodztwa003