Samorządowa Debata Oświatowa w Warszawie

W Warszawie 2 czerwca odbyła się Ogólnopolska Samorządowa Debata Oświatowa z udziałem minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. W debacie uczestniczyli przedstawiciele miast i gmin, powiatów – w tym starosta pilski Eligiusz Komarowski – oraz samorządów wojewódzkich. Debatę zorganizowało sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Debata miała na celu wypracowanie wspólnej opinii całego środowiska samorządowego m.in. na temat konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz o wprowadzonych już i zapowiadanych przez rząd zmianach w zakresie organizacji i finansowania zadań oświatowych. Samorządowcy przedstawili postulowane od wielu lat przez środowisko samorządowe propozycje zmian w ustawach oświatowych, których wprowadzenie jest niezbędne do skutecznego realizowania zadań oświatowych i do podniesienia jakości edukacji.

– My, samorządowcy nie chcielibyśmy ciągle mówić o pieniądzach, zadania edukacyjne traktujemy szczególnie. Myślimy o dobrych programach oświatowych, aby wychowywać dobrych Polaków, ale musimy skupić się na sfinansowaniu warunków, w których ten proces będzie przebiegał – postulował Marek Olszewski, współprzewodniczący zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu  i Samorządu Terytorialnego.

– Może państwa zaskoczę, ale się z państwem zgodzę – powiedziała Anna Zalewska, minister edukacji narodowej po wysłuchaniu szeregu postulatów wypracowanych przez środowisko samorządowe. – Minister Edukacji musi zadbać o cały system edukacji, pilnować każdego elementu – począwszy od dziecka, przez nauczycieli po finansowanie. Najważniejsza jest systematyczna, długotrwała i zabezpieczająca interesy wszystkich podmiotów polityka, którą wraz z premierem Morawieckim zaprezentujemy 24 czerwca w Wałbrzychu.

W wypracowanym podczas Debaty stanowisku samorządowcy postulują, aby w systemie finansowania uwzględnić faktyczne koszty funkcjonowania oświaty, w tym wielkości oddziałów, a także zapewnić odpowiednie finansowanie nowych zadań oświatowych w formie wzrostu dochodów własnych albo subwencji, a nie dotacji. Podkreślają także potrzebę pilnej nowelizacji Karty Nauczyciela, jako elementu przystającego do współczesnych wyzwań rozwojowych oraz możliwości finansowych państwa. Wskazują też, że pochopna likwidacja gimnazjów nie rozwiąże problemu jakości kształcenia ogólnego, natomiast spowoduje zmarnowanie dorobku ostatnich lat i nowe koszty na kilka następnych. W debacie podnoszono również postulaty: wprowadzenia profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów podejmujących ścieżkę kształcenia zawodowego na jak najwcześniejszych etapach, promocji kształcenia zawodowego oraz radykalnej zmiany systemu doskonalenia nauczycieli prowadzących teoretyczne i praktyczne zajęcia zawodowe.

– Uważam to spotkanie za niezwykle cenne, ponieważ nasze problemy oświatowe są problemami innych samorządów i bez odpowiednich przepisów legislacyjnych, bez wsparcia rządu – w tym finansowego – nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie z nimi poradzić – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Jak słyszeliśmy, pani minister zgadza się z naszymi postulatami, więc pozostaje nam nadzieja, że być może w końcu coś zmieni się na lepsze.

W debacie uczestniczyło 600 przedstawicieli z 400 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, parlamentarzyści oraz delegacje związków i organizacji działających w oświacie.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

samorzadowa_debata01

samorzadowa_debata02 samorzadowa_debata03

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *