Samorządy nie ucierpią na Polskim Ładzie. Zyskają Polacy!

bogrycewicz_net

W ostatnim czasie nieudolni burmistrzowie związani mentalnie z totalną opozycją, także ci z naszego regionu, zaatakowali #PolskiŁad wskazując ile „stracą gminy”, by tym usprawiedliwić swoją właśnie nieudolność. Nic nie mówiąc przy tym, ile na Polskim Ładzie skorzystają wszyscy Polacy. Nie jest to uczciwe stawianie sprawy.

Ze strony „totalnych” polityków i samorządowców bardzo często słyszymy fakenewsy – po prostu kłamstwa jak to PiS zwija samorządy i je ogranicza. Tymczasem wiedzą oni doskonale, że nigdy wcześniej nie było tak wielkiego wsparcia dla inwestycji samorządowych poprzez fundusze rządowe: fundusz rozwoju dróg, fundusz inwestycji lokalnych, sportowa polska, fundusz dla gmin popegeerowskich itd. To łącznie miliardy, które trafiają do samorządów. Na przestrzeni lat za rządów PiS rosną także dochody samorządów. Porównując lata 2019 i 2015 dochody jednostek samorządu terytorialnego z PIT i CIT wzrosły odpowiednio o 18,1 mld zł (+47 proc.) i 3,8 mld zł (+54 proc.), a więc w sumie o 21,9 mld zł (+48 proc). Tylko w 2019 r. dochody z tych podatków wzrosły o ponad 5,2 mld zł i 1,2 mld zł. Mimo epidemii dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wyniosły ogółem 304,9 mld zł (tj. 100,4 proc. planu). W stosunku do 2019 r. wykonane dochody ogółem były wyższe w 2020 r. o 26,4 mld zł (tj. o 9,5 proc.). W przypadku Samorządu Województwa Wielkopolskiego wykonanie dochodu z podatków PIT i CIT sięgnęło za rok ubiegły prawie 110%. Na 2020 r. samorządy planowały deficyt budżetowy w kwocie przeszło 21,2 mld zł. Jednak zakończyły go nadwyżką budżetową w kwocie 5,7 mld zł.

Sytuacja samorządów jest więc dobra i stabilna. Polski Ład pozwoli bogacić się Polakom, którym w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Na wzroście gospodarczym skorzystają także samorządy.

Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego, PiS