Sanepid podsumował ferie zimowe na terenie powiatu pilskiego w 2018 roku. Jakie są wyniki?

Na terenie powiatu pilskiego zarejestrowano 24 turnusy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (taką samą ilość turnusów wypoczynku zimowego zarejestrowano w bazie MEN w 2017 roku), z czego 2 turnusy nie odbyły się ze względu na zbyt małą ilość uczestników.  

Wszyscy organizatorzy zgłosili wypoczynek do Kuratorium Oświaty, który zarejestrowano w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. W skontrolowanych placówkach zimowego wypoczynku zapewniono uczestnikom prawidłowe warunki pobytu.

Na terenie powiatu pilskiego zorganizowano wypoczynek zimowy, z którego skorzystało 1563 dzieci i młodzieży ( w 2017 roku – 1858 ) w dwóch formach: w miejscu zamieszkania dla 1544uczestników oraz w formie wyjazdowej w innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie dla 19 uczestników.  Organizatorami wypoczynku były szkoły a także osoby fizyczne i prawne organizujące wypoczynek w celu zarobkowym, który nie stanowi imprezy turystycznej. Dzieciom i młodzieży na czas wypoczynku udostępniano: sale gimnastyczne, sale lekcyjne, szkolne pracownie komputerowe, świetlice, obiekty rekreacyjne (basen, siłownia, fitness).

W 2017 roku skontrolowano 24 turnusy zimowego wypoczynku (1858 uczestników), w roku 2018 – 22 turnusy (1563 uczestników).

Dla uczestników wypoczynku organizowano zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, informatyczne oraz gry i zabawy. Ponadto uczestnicy brali udział w wycieczkach, korzystali z wyjść do muzeum, kina, na lodowisko, kort tenisowy, strzelnicę, pływalnię i kręgle.

Kontrole prowadzono wspólnie z Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem zimowym przeprowadzono 22 kontrole (2 turnusy nie odbyły się ze względu na zbyt małą ilość uczestników). Podczas kontroli zwracano uwagę, na: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, przestrzeganie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej, (w tym: zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru toaletowego), warunki do prowadzenia żywienia, dokumentację zdrowotną personelu oraz formę zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku. Stan higieniczno – zdrowotny w skontrolowanych placówkach nie budził zastrzeżeń. W czasie trwania wypoczynku nie odnotowano wypadków, urazów, chorób, zatruć pokarmowych. Organizatorzy wypoczynku zapewnili opiekę medyczną i wychowawczą. Zajęcia prowadzone były pod okiem wychowawców – nauczycieli lub instruktorów.

Wszystkim uczestnikom wypoczynku zapewniono ciepłe posiłki. Ogółem z dożywiania skorzystało 1563 uczestników, w tym 224 osoby z posiłków dofinansowywanych.

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia skontrolowała 11 bloków żywienia, gdzie przygotowywano lub wydawano posiłki dla uczestników wypoczynku. We wszystkich placówkach warunki produkcji posiłków nie budziły zastrzeżeń. Podczas kontroli bloków żywieniowych oceniono 11 jadłospisów.

Podobnie jak w latach ubiegłych wypoczynek zimowy został wzmocniony działaniami edukacyjnymi dotyczącymi promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Prowadzono rozmowy i przekazywano organizatorom wypoczynku materiały oświatowe w formie broszur, ulotek na temat: bezpiecznego wypoczynku oraz higieny podczas okresu zimowego (materiały dotyczące grypy i antybiotykoterapii).

Ogółem przeprowadzono 8 szkoleń informacyjnych w formie pogadanek, w tym 4 z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji dla 357 uczniów szkół podstawowych.

Podsumowanie

W skontrolowanych placówkach zimowego wypoczynku zapewniono uczestnikom prawidłowe warunki pobytu, w tym do: utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych, wyżywienia, opieki medycznej. W czasie trwania ferii zimowych nie wpłynęła żadna interwencja ani skarga dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych w obiektach wypoczynku.   Placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież były właściwie przygotowane, nie odnotowano uchybień sanitarno-higienicznych, wypoczynek zimowy przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

Tekst: TM
Foto: Sebastian Daukszewicz

Zdjęcia pochodzą z nauki i doskonalenia pływania na Wodniku oraz z Zimowej Akademii Piłki Nożnej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego 90. Zajęcia te odbyły się w ramach akcji Ferie Zimowe z MOSiR Piła.

sanepid_podsumowal00

sanepid_podsumowal75 sanepid_podsumowal01 sanepid_podsumowal02 sanepid_podsumowal03 sanepid_podsumowal04 sanepid_podsumowal05 sanepid_podsumowal06 sanepid_podsumowal07 sanepid_podsumowal08 sanepid_podsumowal09 sanepid_podsumowal10 sanepid_podsumowal11 sanepid_podsumowal12 sanepid_podsumowal13 sanepid_podsumowal14 sanepid_podsumowal15 sanepid_podsumowal16 sanepid_podsumowal17 sanepid_podsumowal18 sanepid_podsumowal19 sanepid_podsumowal20 sanepid_podsumowal21 sanepid_podsumowal22 sanepid_podsumowal23 sanepid_podsumowal24 sanepid_podsumowal25 sanepid_podsumowal26 sanepid_podsumowal27 sanepid_podsumowal28 sanepid_podsumowal29 sanepid_podsumowal30 sanepid_podsumowal31 sanepid_podsumowal32 sanepid_podsumowal33 sanepid_podsumowal34 sanepid_podsumowal35 sanepid_podsumowal36 sanepid_podsumowal37 sanepid_podsumowal38 sanepid_podsumowal39 sanepid_podsumowal40 sanepid_podsumowal41 sanepid_podsumowal42 sanepid_podsumowal43 sanepid_podsumowal44 sanepid_podsumowal45 sanepid_podsumowal46 sanepid_podsumowal47 sanepid_podsumowal48 sanepid_podsumowal49 sanepid_podsumowal50 sanepid_podsumowal51 sanepid_podsumowal52 sanepid_podsumowal53 sanepid_podsumowal54 sanepid_podsumowal55 sanepid_podsumowal56 sanepid_podsumowal57 sanepid_podsumowal58 sanepid_podsumowal59 sanepid_podsumowal60 sanepid_podsumowal61 sanepid_podsumowal62 sanepid_podsumowal63 sanepid_podsumowal64 sanepid_podsumowal65 sanepid_podsumowal66 sanepid_podsumowal67 sanepid_podsumowal68 sanepid_podsumowal69 sanepid_podsumowal70 sanepid_podsumowal71 sanepid_podsumowal72 sanepid_podsumowal73 sanepid_podsumowal74