Sebastian Dec wraca na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy  

Wiele się mówiło, wiele się pisało nawet w ogólnopolskich mediach o negatywnych praktykach (wychowankowie mieli być m.in.  bici i gnębieni), które działy się w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy za czasów rządów poprzedniej władzy w powiecie pilskim. Nawet w placówce pojawili się kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, którzy krytycznie ocenili działania Zarządu Powiatu Pilskiego, który był organem prowadzącym ten ośrodek wytykając  im liczne błędy.

 

Na szczęście teraz za nowej władzy ma być już tylko lepiej i wrócić normalność, a to dzięki dyrektorowi, którym został Sebastian Dec z Poznania. Będzie to jego powrót na to stanowisko po tym jak  byłe władze powiatu pilskiego na czele ze starostą Eligiuszem Komarowskim po kilku miejscach pracy odwołały  cenionego dyrektora ośrodka dla trudnej młodzieży w Łobżenicy. Mimo że cieszył się dobrą opinią kuratorium oświaty oraz większości podległych mu pracowników. Teraz dzięki decyzji nowego starosty pilskiego Rafała Zdziereli wraca on do kierowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

 

– Mam dla Państwa dobre widomości, które napływają z Łobżenicy a częściowo z Kijaszkowa. Od soboty placówką kieruje pan dyrektor Sebastian Dec, który daje nam rękojmię Zarządowi Powiatu właściwego pokierowania losami młodzieży, która się tam znajduje – mówi Rafał Zdzierela, Starosta Pilski.

 

– Dziękuję panu Staroście, Zarządowi Powiatu za zaufanie. Deklaruję, że w najbliższym czasie postaramy się stworzyć z placówki w Łobżenicy nie „dom zły”, jak było napisane w tym artykule Onetu, a dom dobry. Potencjał jest. Mamy tutaj przede wszystkim doświadczoną kadrę. Dysponujemy zarówno w Łobżenicy, jak  i w Kijaszkowie infrastrukturą, która pozwala nam na utworzenie naprawdę fajnych placówek wychowawczych.  Planujemy m.in. projekty nie tylko dla wychowanków, ale też dla lokalnej społeczności. Duże wyzwania będą, jeśli chodzi o infrastrukturę i będę do pana starosty zwracał się o środki finansowe, aby ją poprawić. Młodzi ludzie, którzy zbłądzili a czasami są dziećmi naszych sąsiadów muszą mieć godne warunki, żeby funkcjonować. Bardzo duży nacisk będziemy kłaść na wszelkie formy sztuki aktywności związane z muzyką, teatrem, sportem, bo mamy do tego boisku w Kijaszkowie i piękną salę  do tego w Łobżenicy.  Mamy też zalecenia z NIK, które wcześniej nie były realizowane. Przede wszystkim uporządkowanie kwestii formalnych. Będziemy się starać i analizować możliwości Kijaszkowa – dodaje Sebastian Dec, dyrektor  Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy.

 

Sebastian Dec posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie – pracował w zakładach poprawczych w Koszalinie i Poznaniu, Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym „Dom Młodzieży” im. Św. Jana Bosko w Trzcińcu. Przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego – od pracownika socjalnego po dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu (dyrektor w latach 2009 – 2015) oraz Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy (dyrektor w okresie od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.) Stworzony przez Deca mikrosystem wychowawczy określany był przez wiele podmiotów i instytucji z kraju i z zagranicy mianem dobrej praktyki (m.in. w publikacji „Po drugiej stronie muru” wydanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka). Pełniąc funkcję dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu w 2012 r., został laureatem wyróżnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kategorii „Pracodawca przyjazny kreatywności”. Otrzymał wyróżnienie w kategorii „Kreatywny pracownik” za projekt „Spółdzielnie socjalne alternatywą dla zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych”. W swojej karierze zawodowej przyjmował wiele wyróżnień dla wychowanków i pracowników Zakładu, z których najważniejsze to: Poznański Wolontariusz Roku 2011, Nagroda im. Ireny Sendlerowej za „Zmienianie Świata”, czy trzykrotne wyróżnienia Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy stanowi część Zespołu Placówek Wychowawczych (ZPW) w Łobżenicy.

 

Sebastian Daukszewicz