Sejmikowe a b c … – o wielkopolskim rzemiośle

krupka_mir_net

Większość z nas pamięta czasy, kiedy młodociani (osoby w wieku 16 – 18 lat) garnęli się do nauki zawodu, praktykując jednocześnie w zakładach rzemieślniczych.

Zapotrzebowanie na rzemieślników zawsze było duże w całej gospodarce. Także każdy z nas w potrzebie poszukuje np. fryzjera, który dobrze ostrzyże i nie spowoduje, że wyłysiejemy; murarza, który potrafi połączyć ze sobą murowane ściany; piekarza, który wypiecze smakowity chleb czy stolarza, który jest mistrzem i wie jak „zachowuje się drewno”, które obrabia.

W skali kraju działalność w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych prowadzi ponad 23 tysiące zakładów rzemieślniczych w 132 zawodach. Praktyczną naukę zawodu pobiera ponad 71 tysięcy młodocianych pracowników.

Jak sytuacja ma się w Wielkopolsce? Na tle kraju wyróżniamy się pozytywnie. Ponad 5 tysięcy zakładów rzemieślniczych szkoli ponad 13 tysięcy młodocianych. Jesteśmy województwem, w którym doceniamy wykształconych rzemieślników, mistrzów i czeladników. Dbają o to 3 Izby: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza. Zrzeszają one 59 cechów rzemiosł. Ich zasięg działania pokrywa się granicami powiatów w województwie.

Wszystkie wielkopolskie cechy zrzeszają 6.322 rzemieślników. W większości mają charakter wielobranżowy. Najliczniejsze branżowo są rzemiosła fryzjerskie, kosmetyczne, murarskie, drzewne, motoryzacyjne i spożywcze.

W Północnej Wielkopolsce, Regionie Pilskim, działają Cechy Rzemiosł Różnych w Chodzieży, Czarnkowie, Pile, Rogoźnie, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie. Zrzeszają one łącznie 854 rzemieślników.

Wielkopolskie rzemiosło daje zatrudnienie ponad 60 tysiącom pracowników.

W województwie działają trzy szkoły zawodowe prowadzone przez cechy: Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Koninie, Cechowa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie i Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu. Intensywną działalność szkoleniową prowadzą także, zlokalizowane przy cechach, ośrodki szkolenia kursowego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Mimo, iż wielkopolskie rzemiosło jest pozytywnie widoczne w kraju, nie zabezpiecza ciągle wzrastających potrzeb. Pogłębia się deficyt rzemieślników. Wielu cenionych mistrzów i czeladników wyjechało bowiem za granicę lub przeszło na zasłużoną emeryturę. Nierzadko każdy z nas musi radzić sobie z cieknącym kranem, wymurowaniem altanki na działce, malowaniem mieszkania czy wymianą paneli na podłodze. Chcemy, aby stan ten uległ zmianie. Chcemy oddawać specjalistom do wykonania specjalistyczne prace.

Samorząd województwa wychodzi temu naprzeciw, widzi bowiem potrzebę włączenia się w proces i utworzenie pięciu samorządowych Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Powstaną one w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. Centra będą ściśle współpracować z cechami rzemiosł, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe i powiatowymi urzędami pracy. Będą one korzystnym rozwiązaniem dla rozwoju edukacji zawodowej w województwie.

(Niektóre dane pochodzą z materiału Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu i Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą).

PS. Za kilka dni Święta Wielkiej Nocy. Jedni, pełni głębokiej refleksji, pochylą głowy nad Grobem Jezusa, inni uznają, że to czas powiewu wiosennej aury. Jedni będą postanawiać w modlitwie poprawę wzajemnego zrozumienia, empatii, szacunku dla bliźniego i przekazywać sobie znak pokoju. Inni, w domach lub na wyjazdach, będą regenerować siły i dystansować się od naszej skłóconej codzienności. Wreszcie wszyscy zasiądą do stołu i, podobnie jak to ma miejsce w symbolicznym wielkanocnym jajku, budzić się będą do nowego życia. Oby lepszego, trwając w nim jak najdłużej.

Mirosława Rutkowska – Krupka