SEJMIKOWE abc… JAK TO BYŁO… część III

Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, kadencji 2018-2023, przedłużonej o pół roku, odbędzie się 22 kwietnia 2024 roku. Jest to przyczynek do napisania mojego 70 artykułu z serii „Sejmikowe abc…„ ostatniego w tej kadencji.

 

Wielkopolska to region, który po minionych pięciu latach, zajmuje należnie wysoką pozycję w kraju wśród 16 regionów. Trzecie miejsce pod względem rozwoju gospodarczego, pierwsze o najniższym bezrobociu, trzecie pod względem wielkości produktu krajowego brutto per capita (67.000/1 osobę) i udziału 9,9% w krajowym PKB.

 

To niewątpliwie zasługa dobrej organizacji pracy, gospodarności Wielkopolan, dyscypliny finansowej podmiotów gospodarczych (jest ich 501 tysięcy) i bardzo dobrej współpracy samorządu wielkopolskiego (radnych koalicji Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy Razem i jednej osoby bezpartyjnej) z samorządami gmin i powiatów, organizacjami gospodarczymi i społecznymi.

 

Trzeba doceniać tak dobre wyniki, osiągnięte mimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, jakimi były: zamknięcie nas w domach z powodu pandemii covid-19 przez 1,5 roku, wieloletnia kilkunastoprocentowa inflacja, trwająca od 24 lutego 2022 roku wojna w Ukrainie oraz zmieniające się ustawodawstwo, wskutek czego zabierano samorządom zadania i zmniejszano im środki finansowe.

 

Co najbardziej oczekiwanego, w społecznej ocenie, zrobiliśmy w Wielkopolsce ze środków samorządu województwa, wspartych środkami z unii europejskiej i z kilku programów krajowych?

 

Wybudowaliśmy: w Poznaniu szpital pediatryczny Centrum Zdrowia Dziecka 458 mln zł, Centra Radioterapii Onkologicznej w Pile, Poznaniu i Kaliszu, poznańska onkologia otrzymała nowo wybudowany budynek wyposażony w najnowsze urządzenia, doposażaliśmy wojewódzkie jednostki szpitalne w nowoczesny sprzęt medyczny.

 

Zarządzaliśmy 2740 km dróg wojewódzkich, na ich budowy, modernizacje, remonty, ścieżki, chodniki, mosty itd. wydaliśmy 1 miliard 570 mln zł (m.in. wybudowaliśmy obwodnice Gostynia 140 mln zł, Wronek 81 mln zł, w mieście Oborniki 14 mln zł, most w Międzychodzie z drogą 58 mln zł, przygotowaliśmy i rozpoczynamy budowę obwodnic Rogożna, Szamotuł i Kościana, rozbudowę drogi Oborniki-Żerniki i inne.

 

Zarządzaliśmy 1881 km linii kolejowych, m.in. zmodernizowaliśmy linię kolejową Poznań-Piła o długości 93 km (613 mln zł), zakupiliśmy 25 sztuk składów taboru kolejowego co zdecydowanie poprawiło komfort jazdy kolejami wielkopolskimi oraz podjęliśmy przygotowania i zabezpieczyliśmy wkład własny na modernizację linii kolejowych Czarnków-Rogożno-Wągrowiec, Międzychód-Szamotuły, Śrem-Czempiń, Gostyń-Kąkolewo.

 

W ramach wyznaczonych czterech Obszarów Strategicznej Interwencji (pilski, gnieźnieński, koniński i leszczyński) za ponad 400 mln zł niwelowane były różnice rozwojowe, jakie wykazują te obszary w stosunku do bardziej rozwiniętych w Wielkopolsce. Będą one kontynuowane w latach 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W Wielkopolsce wschodniej wdrożyliśmy program zeroemisyjny, w tym wodorowy, likwidując kopalnie węgla brunatnego, dbając o środowisko.

 

W edukacji m.in. utworzyliśmy Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance w zmodernizowanych za 30 mln zł budynkach szkoły, także dla uczniów ze spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, które korzystają z praktyk zagranicznych. Utworzyliśmy Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu oraz od kilku lat realizujemy programy, które będą kontynuowane w następnych latach, „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030” oraz „Czas zawodowców dla Wielkopolski”. W Pile przeznaczyliśmy 24 mln zł środków unijnych na utworzenie Centrum Innowacji Technologicznych i 13 mln zł na rewitalizację terenów nadrzecznych Gwdy i części wyspy miejskiej

 

Modernizowaliśmy obiekty kultury, np. w Poznaniu Teatr Wielki, Teatr Tańca i Teatr Nowy, centra kultury w Kaliszu i Lesznie oraz finansowaliśmy muzea, biblioteki i inne. Utworzyliśmy Centrum Idei Rodła w Zakrzewie, w Poznaniu rozpoczęto budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W Trzciance i Wieleniu powstały Kina za Rogiem.

 

Na wsiach m.in. finansowaliśmy budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (około 100 mln), pszczelarstwo, Programy „Wielkopolska Odnowa Wsi” i „Pięknieje Wielkopolska Wieś” (120 mln zł), współfinansowaliśmy Lokalne Grupy Działania, wiejskie ośrodki kultury, utworzyliśmy Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku z Filią w Pile. Finansowaliśmy remonty obiektów sportowych i 300 szatni w obiektach szkolnych i sportowych w ramach programu „Szatnia na Medal”.

 

W turystyce m.in. promowaliśmy Szlak Piastowski, Pętlę Wielkopolski i Szlak polskich kryptologów „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo.”

 

W czasie covid-19 zostało zakupionych 20 karetek, 167 respiratorów, 265 lóżek dla pacjentów i wsparcie finansowe otrzymały 62 podmioty lecznicze. Wspieraliśmy Ukraińców, zapewniając im dojazd, zakwaterowanie, pracę i dzieciom naukę, do Ukrainy wysłaliśmy karetkę, środki medyczne, odzież, żywność i inne.

 

Tyle w telegraficznym skrócie. Mieszkańcy Wielkopolski, samorządy gmin i powiatów oraz zrzeszeni w organizacjach gospodarczych i społecznych wielokrotnie przekazywali na moje ręce podziękowania za zainteresowanie ich sprawami oraz dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Województwa i samorządowych jednostek za to, co zrobiliśmy.

 

JESTEM DUMNA, ŻE MOGŁAM W LATACH 2018-2024, DZIĘKI DANEMU MI PRZEZ WAS MANDATOWI ZAUFANIA I WYBRANIU RADNĄ WOJEWÓDZTWA, CZYNIĆ DOBRO I BUDOWAĆ WIELKOPOLSKĘ WASZYCH MARZEŃ.

 

dr Mirosława Rutkowska-Krupka