Sejmikowe abc… – o drogach i rzekach

krupka_mir_net

W poprzednich wydaniach gazety pisałam o samorządowym transporcie kolejowym w Wielkopolsce, jego infrastrukturze i organizacji przewozów. Dzisiaj pierwsze informacje o infrastrukturze drogowej i drogach wodnych.

W regulacjach prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego, wykorzystywanych do sformułowania na ich podstawie programów rozwoju sieci drogowych, także w regionach ( w tym w Wielkopolsce), istotą jest budowanie zrównoważonego układu połączeń, mającego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i konkurencyjność przedsiębiorstw w globalnym świecie.

Programem Unii Europejskiej jest Transeuropejska Sieć Transportowa (TET-T), w którym wskazuje się współistnienie różnych form transportu, ze szczególnie intensywnym wykorzystaniem transportów wodnych (morskich i śródlądowych) oraz kolejowych. Nie wyklucza to oczywiście transportu drogowego czy lotniskowego. Jednak nie mają one być alternatywą dla wcześniej wymienionych, ale uzupełnieniem. Istotą przyjęcia zasady zmniejszania transportu drogowego ma być zminimalizowanie bardzo dużych uciążliwości dla środowiska. I słusznie, bowiem stale rosnący ruch samochodowy, często zły stan techniczny pojazdów, emisja substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska pogarszają sytuację. Dobrze, że następuje opamiętanie. Jest to jednak długi proces, wymagający zrozumienia i akceptacji wszystkich środowisk, w tym szczególnie lobby drogowego ( producentów samochodów, koncernów paliwowych, przewoźników, właścicieli autostrad). Wymagający wdrażania innowacyjnych rozwiązań, technologii przyjaznych środowisku. I wreszcie wymagający przeznaczania środków finansowych na infrastrukturę kolejową i wodną ( budowę i modernizację terminali, portów morskich i rzecznych, wybagrowania czyli pogłębienia i oczyszczenia rzek), zwiększenie intensywności wykorzystania infrastruktury kolejowej oraz, co bardzo ważne, zbudowanie sieci połączeń między szlakami kolejowymi i wodnymi.

W Polsce i w Wielkopolsce celem strategicznym jest rozbudowa sieci kolejowej, wodnej i TEN-T oraz dalsza poprawa jakości infrastruktury drogowej, w tym budowa sieci dróg szybkiego ruchu.

Podstawowym źródłem finansowania nowych i modernizacyjnych projektów są fundusze europejskie, w tym Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz TEN-T, a także budżet państwa i Fundusz Kolejowy.

Na ile podejmowane działania zmienią (poprawią) sytuację w Północnej Wielkopolsce czas pokaże. Oby inwestycje doprowadziły do możliwości intensywnego wykorzystania trakcji kolejowych i dróg wodnych, a kolejowy węzeł Piła, rzeka Noteć (+Gwda) i drogi ekspresowe S 10 (Szczecin-Warszawa) oraz S 11 (Kołobrzeg-Bytom) otrzymały należną im rangę, stosowną do stale rosnących potrzeb społeczno- gospodarczych i środowiskowych i oraz wpisały się w europejski system komunikacyjnych powiązań. I nie za 50 czy 30 lat, ale w latach najbliższych.

PS. W kilku ostatnich latach miesiąc sierpień jest czasem mojego podróżowania po kraju. Odkrywam Polskę na nowo. Raduję oczy i duszę pięknem miast, coraz lepszym zagospodarowaniem wsi, zapachem skwerów tonących w kwiatach, dużą ( z każdym rokiem większą) ilością kilometrów dobrych dróg, dbałością o zabytki, szeroką ofertą kulturalną, aromatyczną kawą w kameralnych kawiarenkach…. Mogłabym jeszcze długo wymieniać. I daję słowo, nie znajdowałam „Polski w ruinie”. Znajdowałam Polskę w rozkwicie, szczególnie dużym od czasu naszej akcesji do Unii Europejskiej. Strumień unijnych miliardów euro efektywnie wykorzystywany przez samorządowców i przedsiębiorców wraz z inicjatywami i zaangażowaniem społeczności lokalnych – to najlepsze, czego możemy doświadczać. Szczęściem jest, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem w Unii Europejskiej. Nauczyliśmy się wiele i nadal się uczymy. Mamy też wiele do zaoferowania. W minionych latach nie zmarnowaliśmy szans, jakie były nam dane. Dlatego bądźmy krytyczni wobec głoszących nieprawdę. Nie bójmy się mówić z uznaniem o tych wszystkich, którzy przez lata tworzyli Polskę taką, jaką jest dzisiaj. Zmienioną i piękną.

Mirosława Rutkowska-Krupka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *