SEJMIKOWE ABC… – PAMIĘTAJCIE O OGRODACH

krupka_mir_net
„Pamiętajcie o ogrodach
przecież stamtąd przyszliście
w żar epoki użyczą wam chłodu
tylko drzewa, tylko liście”

Te piękne słowa piosenki Jonasza Kofty zawierają kwintesencję tego, czym dla nas są, i czym być powinny, ogrody. Mamy m.in. miasta ogrody (np. Piła), ogrody botaniczne i te najbardziej popularne-rodzinne ogrody działkowe. Czym one są dla nas, dla rodzin, dla środowiska?… Są nieocenioną wartością. Są miejscem wypoczynku oraz upraw (warzyw, owoców i kwiatów), są przyjazne dla środowiska, dają warunki do życia owadom, ptakom i drobnym ssakom. Są także miejscem integracji ludzi, wzorcowej wręcz wzajemnej pomocy, promocją zdrowego trybu życia oraz dobrym miejscem do nauki botaniki, przyrody i ochrony środowiska. Dają także dochody lub powodują oszczędność wydatków w budżetach domowych, co szczególnie ważne dla seniorów.

Wielkopolska jest jednym z ważniejszych regionów, w którym dobrze funkcjonują i rozwijają się ogrody działkowe. Na terenie województwa funkcjonują trzy Okręgowe Zarządy Polskiego Związku Działkowców: w Kaliszu, Pile i Poznaniu. Zrzeszają one 100 000 rodzin w 515 ogrodach działkowych.

W okręgu pilskim funkcjonują 83 rodzinne ogrody działkowe z liczbą 13 230 działek i liczbą 15 691 zrzeszonych działkowców. Te liczby pokazują: z jednej strony – jak duże jest zainteresowanie działkami ogrodniczymi, z drugiej – jak ważną pełnią rolę w przywracaniu terenów zielonych mieszkańcom miast.

Nie byłoby, być może, tak dużego zainteresowania ogrodami, gdyby nie wieloletnie zaangażowanie, promowanie i tworzenie rodzinnej atmosfery w ogrodach przez Mariana Praczyka, ponad 20-letniego prezesa, Marię Fojt związaną zawodowo z ogrodami obecną wiceprezes, Brunona Semrau z Piły czy H. Koźlarka z Chodzieży.

Prezydium Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zorganizowało w miesiącu wrześniu br., po raz pierwszy, sesję nadzwyczajną nt. rodzinnych ogrodów działkowych.

Była to okazja do zaprezentowania wszystkich trzech okręgów, pochylenia się nad stanowionym prawem ich dotyczącym i nad zauważonymi zagrożeniami (m.in. rozwój miast, brak planów przestrzennego zagospodarowania, mieszkaniowe zasiedlanie ogrodów itp.), zwrócenia uwagi na tworzoną przez samorządy lokalne dobrą atmosferę do funkcjonowania ogrodów i współpracę ogrodów z ludźmi sprawnymi inaczej, mieszkańcami domów opieki i pomocy społecznej oraz z młodzieżą i osobami starszymi.

Była to także okazja do odznaczenia Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” Brunona Semrau – działacza społecznika w Okręgu Pilskim, H. Koźlarka – długoletniego Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Chodzieży oraz odznaczenia Odznaką Zbiorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słonecznik” w Trzciance.

Serdeczne gratulacje dla odznaczonych.

W podsumowaniu, Sejmik powodowany głęboką troską o dalszy dynamiczny rozwój działalności ogrodniczej podjął stanowisko, w którym m.in. wnosi o zwiększenie dostępu ogrodom działkowym do funduszy europejskich i krajowych będących w gestii samorządu województwa, tworzenie warunków do dalszego rozwoju ogrodów, ochrony ogrodów przed przekształcaniem ich w niskiej jakości osiedla mieszkaniowe itp.

I na zakończenie apel do wszystkich mieszkańców: „pamiętajcie o ogrodach” – Zielonych Płucach Miast – „przecież stamtąd przyszliście”.

Mirosława Rutkowska-Krupka