Senator Szejnfeld gościem Święta Policji w Pile

senator_szejnfeld_gosciem

Zbliżające się Święto Policji stało się okazją do odbycia w dniu 18 lipca br. uroczystego apelu w Szkole Policji w Pile. Na zaproszenie komendant Szkoły, pani insp. Beaty Różniak- Krzeszewskiej, w uroczystości udział wziął senator Adam Szejnfeld.

Z okazji Święta Policji, które przypada w dniu 24 lipca, senator Adam Szejnfeld w swoim adresie skierowanym do pani Komendant Szkoły Policji w Pile, złożył wszystkim funkcjonariuszom życzenia bezpiecznej i odpowiedzialnej służby. „Niech życie i obowiązki przynoszą Państwu jak najmniej sytuacji wywołujących stres i zagrożenia, i jak najwięcej tych, które służą podtrzymywaniu dobrego imienia Policji i honoru jej funkcjonariuszy” – napisał senator.

Święto Policji, to podsumowanie działań z całego roku – podkreśliła w wystąpieniu pani komendant Szkoły Policji – dlatego uroczystość stała się doskonałą okazją do nagrodzenia i awansowania najbardziej wyróżniających się pracowników oraz funkcjonariuszy Policji, a także do podziękowania za ich służbę i zaangażowanie. Wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień dokonali pani Komendant wraz z nadinspektorem Romanem Kusterem, zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz Michałem Zielińskim, Wojewodą Wielkopolskim.

Podziękowania i gratulacje w imieniu mieszkańców miasta kadrze mundurowej, pracownikom cywilnym oraz słuchaczom szkoły, złożyli także przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica oraz zastępca prezydenta Piły Krzysztof Szewc.

Uroczysty apel uświetnił wspaniały koncert oraz pokaz musztry w wykonaniu orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda