Sesja Rady Miasta Piły. Będą miejsca do odpłatnego parkowania na Pl. Konstytucji 3 Maja

Podczas ostatniej przed wakacjami Sesji Rady Miasta Piły radni przyjęli m.in. projekt uchwały Rady Miasta Piły zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. Na Pl. Konstytucji 3 Maja pojawi się 26 nowych miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Jak czytamy w uzasadnieniu: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281.) w art. 13b, upoważniła radę gminy do ustalenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach miejskich. Biorąc pod uwagę liczne interwencje przedsiębiorców, jak i klientów korzystających z usług zlokalizowanych przy ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3 Maja, wskazanym jest zlokalizowanie miejsc postojowych z odpłatnością, które poprawią rotację parkujących pojazdów.

Funkcjonujące na terenie miasta płatne parkingi nie obejmowały rejonu Placu Konstytucji 3 Maja, który po przebudowaniu stał się miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców Grodu Staszica. Na wyznaczonych miejscach parkingowych obowiązywałby obecnie funkcjonujący w mieście Pile regulamin płatnego parkowania, który określa zasady korzystania, jak i obowiązujące opłaty. Wyznaczone miejsca do odpłatnego parkowania na Pl. Konstytucji 3 Maja zostały zaopiniowane pozytywnie przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych. W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Radni także zdecydowali, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, zniesienie ochrony pomnika przyrody (Klon srebrzysty). Drzewo jest pochylone w stronę ciągu pieszego, stanowiąc zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ubytek pnia głównego może stanowić utratę statyki drzewa, a w konsekwencji jego powalenie się. Drzewo, które rośnie przy wejściu do Parku Miejskiego ze względu na stan biologiczny zakwalifikowano do usunięcia.

Gmina Piła także głosom radnych przystępuje do Stowarzyszenia wspierania Instytutu Regionów Europy (IRE) z siedzibą w Wiedniu. Członkostwo w IRE przynosi korzyści z zakresu wspierania stosunków gospodarczych pomiędzy regionami i gminami w Europie, służyć ma przekazywaniu informacji oraz urozmaiceniu związków z Unią Europejską i jej instytucjami. Zadaniem Instytutu Regionów Europy jest uwzględnienie rosnącego znaczenia regionów i gmin w Europie, a także likwidacja istniejących niedoborów informacji, zajęcie się kwestiami problemowymi, jak i próba wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych. Lista członków Instytutu Regionów Europy, a tym samym członków wspierania Instytutu Regionów Europy (IRE) jest liczna, obecnie wynosi 105 członków.

(SE)

sesja_rady_miasta00

sesja_rady_miasta19 sesja_rady_miasta01 sesja_rady_miasta02 sesja_rady_miasta03 sesja_rady_miasta04 sesja_rady_miasta05 sesja_rady_miasta06 sesja_rady_miasta07 sesja_rady_miasta08 sesja_rady_miasta09 sesja_rady_miasta10 sesja_rady_miasta11 sesja_rady_miasta12 sesja_rady_miasta13 sesja_rady_miasta14 sesja_rady_miasta15 sesja_rady_miasta16 sesja_rady_miasta17 sesja_rady_miasta18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *