Sierpniowe doskonalenie chodzieskich strażaków

W sierpniu 2016 roku wszystkie zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w ramach doskonalenia zawodowego realizowały i uczestniczyły w następujących szkoleniach, ćwiczeniach oraz warsztatach:

– ćwiczenia z taktyki działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem gazów węglowodorowych i cieczy palnych,

– ćwiczenia z organizacji i taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń na wysokości (metody zabezpieczenie ratowników do trwałych elementów),

– ćwiczenia z organizacji i zasad podczas akcji z udziałem zestawów pneumatycznych dostępnych na wyposażeniu JRG (sprawianie i obsługa),

– ćwiczenia z zakresu budowa linii wężowych po drabinie, klatce schodowej, po elewacji budynku,

– ćwiczenia technik ratowniczych i asekuracyjnych; ewakuacja osób poszkodowanych z wysokości przy użyciu sprzętu dostępnego w JRG, węzły ratownicze stosowane w ratownictwie wysokościowym,

– zajęcia teoretyczne i praktyczne z BHS (Bezpieczeństwa i Higieny Służby) dla każdej zmiany służbowej: Wymagania BHP podczas współpracy z LPR oraz dodatkowo: zasady dekontaminacji wstępnej i całkowitej na przykładzie ŚDM,

– Rozpoznania Operacyjne Obiektów: rzeka Noteć (w tym miejsca wodowania łodzi).

Kompleksowo przy wszystkich zajęciach praktycznych realizowane były ćwiczenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz organizacji łączności radiowej.

Ponadto w dniu 26 sierpnia 2016 roku w miejscowości Podanin na terenie firmy EUROPOL zajmującej się produkcją mebli odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu chodzieskiego oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z JRG 1 z Piły.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG

sierpniowe_doskonalenie_strazakow00

sierpniowe_doskonalenie_strazakow10 sierpniowe_doskonalenie_strazakow01 sierpniowe_doskonalenie_strazakow02 sierpniowe_doskonalenie_strazakow03 sierpniowe_doskonalenie_strazakow04 sierpniowe_doskonalenie_strazakow05 sierpniowe_doskonalenie_strazakow06 sierpniowe_doskonalenie_strazakow07 sierpniowe_doskonalenie_strazakow08 sierpniowe_doskonalenie_strazakow09

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *