Skargi do Komendanta tylko listownie i via internet

skargi_do_komendanta

W związku z wprowadzeniem wzmożonych środków bezpieczeństwa a tym samym dbałość o zdrowie interesantów i policjantów informujemy, że Komendant Powiatowy Policji w Pile, aż do odwołania, nie będzie przyjmował osobiście skarg i wniosków. Zarówno skargi jak i wnioski można przesyłać na adres email: dyzurny.pila@po.policja.gov.pl, telefonicznie pod numerem tel. 67-353-15-60, fax 067 353 13 22 lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Pile ul. Bydgoska 115, 64-920 Piła oraz za pośrednictwem e-PUAP.

KPP w Pile