Składasz wniosek na EKUZ przez IKP lub ePUAP? Status jego realizacji sprawdzisz online

EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny.

Potwierdza on Twoje prawo do pomocy medycznej w ra¬mach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie UE lub EFTA na identycznych zasadach, jak osoby ubezpieczone w państwie, do którego podróżujesz. Kartę EKUZ otrzymasz bezpłatnie.

Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie.

Dlaczego warto zabrać EKUZ na wakacje?

Dowiedz się:

– co to jest EKUZ;

– jak i gdzie możesz ją wyrobić;

– jakie świadczenia zdrowotne są dostępne z kartą EKUZ

https://www.nfz.gov.pl/…/dlaczego-warto-zabrac-na…

Składasz wniosek o EKUZ przez IKP lub ePUAP? Status jego realizacji sprawdzisz online!

Jak to działa?

– Wejdź na https://statussprawywue.nfz.gov.pl

– Wprowadź identyfikator sprawy

Szczegóły: https://pacjent.gov.pl/…/sprawdz-online-status-wniosku…

Akademia NFZ

skladasz_wniosek

skladasz_wniosek_02