Śladami stanu wojennego – weź udział w konkursie

„Śladami stanu wojennego” to hasło konkursu, który dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pilskiego organizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. Konkurs wspierają: Powiat Pilski, Instytut Pamięci Narodowej i NSZZ Solidarność. Termin nadsyłania prac mija 26 listopada br.

Konkurs organizowany jest z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i ma na celu popularyzację wśród młodego pokolenia wiedzy z zakresu historii Polski XX wieku istotnej dla tożsamości regionalnej, narodowej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

Konkurs składa się z dwóch niezależnych części. Pierwsza polega na napisaniu eseju na jeden z wybranych tematów:

a) „Reakcja działaczy Solidarności i liderów opozycji demokratycznej na wprowadzenie stanu wojennego w Pile i powiecie pilskim.”

b) „Reakcja ludzi kultury i sztuki (osób publicznych) na stan wojenny.”

c) „Wojciech Jaruzelski – ocena postaci.”

d) „Wpływ Stanu Wojennego na życie w PRL – gospodarka, społeczeństwo, kultura, prawa człowieka.”

Najwyżej oceniane będą prace wnoszące nową, nieznaną i udokumentowaną treść do wiedzy o stanie wojennym (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

Druga część konkursu polega na zaprojektowaniu grafiki (grafika komputerowa, malarstwo, rysunek, fotografia) o tytule „Śladami stanu wojennego”.

Termin składania prac upływa 26 listopada 2016. Informacje: www.effata.of.pl, tel. 601970679, e-mail: effata@wp.pl.

Wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się 12 grudnia 2016r o godz. 18.00 w byłym kinie „Iskra” przy ul. Kilińskiego 12 w Pile, i będzie połączone z wernisażem wystawy pt. „NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990”, przygotowanej przez poznański oddział Biura Edukacji Publicznej IPN.

A.Ł.

sladami_stanu_wojennego00

sladami_stanu_wojennego01