Ślubowanie nowych policjantek i policjantów

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nowo przyjęci do służby funkcjonariusze złożyli wczoraj uroczyste ślubowanie. Spośród 116 funkcjonariuszy aż 9 z nich po ukończeniu szkolenia podstawowego będzie służyć w Komendzie Powiatowej Policji w Pile.

 

Na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 12 marca br. odbyło się uroczyste ślubowanie 116 nowo przyjętych policjantek i policjantów. Ślubowanie odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, który jako pierwszy przywitał ślubujących. Na uroczystym apelu obecna była również mł. insp. Violetta Mójta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

 

W uroczystości udział wzięli Komendanci Miejscy i Powiatowi woj. wielkopolskiego, w tym również Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Marcin Kowalski oraz Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu.

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut pogratulował nowo przyjętym policjantom podjętej decyzji oraz podziękował za podjęcie się służby na rzecz bezpieczeństwa wielkopolan. Podkreślił jak ważne jest dobre, merytoryczne przygotowanie do pełnienia służby. Życzył im satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz realizacji własnych ambicji i planów. Wyraził przekonanie, że młodzi policjanci będą godnie reprezentować mundur w służbie oraz poza nią.

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego mł. insp. Andrzej Szary. Poza gratulacjami dla nowych policjantów skierował również podziękowania do ich rodzin. Bez ich wsparcia i wyrozumiałości, nie jest możliwe skuteczne wypełnianie policyjnych obowiązków.

 

Był to dla wszystkich nowo przyjętych bardzo ważny dzień, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Służba w szeregach wielkopolskiej Policji jest wyróżnieniem, ale i dużą odpowiedzialnością. Teraz czeka ich wytężony czas nauki i zdobywania doświadczenia w szkołach policyjnych, a następnie praca w jednostkach garnizonu wielkopolskiego. Po kilkumiesięcznym przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek, by wesprzeć ich w służbie.

 

Małgorzata Meloch (KWP) / WZ