Ślubowanie nowych policjantów

W gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wszyscy rekruci zanim jednak trafią do służby w jednostkach na terenie województwa, odbędą najpierw kurs w szkole policyjnej, który pozwoli im zdobyć kompetentną wiedzę i umiejętności. Szeregi Komendy Powiatowej Policji w Pile zasiliło 7 funkcjonariuszy, a w okresie ostatniego roku 27. Udział w uroczystości wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile nadkom. Mariusz Wiśniewski.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 10 września br. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste ślubowanie nowych policjantek i policjantów wielkopolskiej Policji. Ślubowanie odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który jako pierwszy powitał ślubujących, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Wobec wszystkich zgromadzonych głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka w swoim wystąpieniu życzył policjantkom i policjantom powodzenia podczas czekających ich w najbliższym czasie egzaminów  oraz satysfakcji z wykonywanej pracy w przyszłości.  Komendant zwrócił się także do członków rodzin zaproszonych do udziału w uroczystości podkreślając, że nie można dobrze wykonywać obowiązków policjanta bez zrozumienia i wsparcia ze strony bliskich.

Następnie głos zabrał ksiądz prałat Stefan Komorowski kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, który zwracając się do nowo przyjętych funkcjonariuszy zapewnił ich o swoim wsparciu duchowym, wskazując jednocześnie na wagę służby społeczeństwu. W uroczystości udział wziął nadkom. Mariusz Wiśniewski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile. Szeregi pilskiej komendy zasiliło 7 funkcjonariuszy, a w okresie ostatniego roku 27.

Tradycyjnie, w trakcie uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyróżnił dwóch policjantów, którzy osiągnęli najlepsze wyniku w nauce na kursie podstawowym. Wśród nich znalazła się post. Weronika Majcher z Komendy Powiatowej Policji w Pile, która odbyła kurs podstawowy w Szkole Policji w Pile.

Po oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na gratulacje i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkich chętnych kandydatów zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procedury kwalifikacyjnej. Szczegóły można znaleźć na stronach:

•    na stronie Komendy Głównej Policji www.policja.gov.pl

•    na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu www.wielkopolska.policja.gov.pl

•    w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu pod nr tel. 61 84 128 22

•    w Wydziale Ogólnym Komendy Powiatowej Policji w Pile pod nr tel. 67 353 14 00

KWP / podkom. Żaneta Kowalska – KPP Piła

slubowanie_nowych_policjantow1_01

slubowanie_nowych_policjantow1_08 slubowanie_nowych_policjantow1_02 slubowanie_nowych_policjantow1_03 slubowanie_nowych_policjantow1_04 slubowanie_nowych_policjantow1_05 slubowanie_nowych_policjantow1_06 slubowanie_nowych_policjantow1_07