Służba w biurze operacji antyterorystycznych

Biuro Operacji Antyterrorystycznych, jako elitarna, polska jednostka kontr terrorystyczna   zajmuje się przede wszystkim przeciwdziałaniem terroryzmowi i jego zwalczaniem, a także koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji. O tym, jakie wymagania stawia się przed kandydatem do BOA mogli przekonać się słuchacze Szkoły Policji w Pile, którzy wzięli udział w wykładzie fakultatywnym, prowadzonym przez eksperta Wydziału Szkoleniowo – Bojowego i Koordynacji tej jednostki.

We wtorkowe popołudnie, 19 lutego 2019 roku funkcjonariusz reprezentujący Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji spotkał się ze słuchaczami kursów podstawowych i specjalistycznych w celu prezentacji służby w policyjnych jednostkach antyterrorystycznych. Funkcjonariusz BOA przedstawił procedurę naboru do pełnienia służby w pododdziale antyterrorystycznym Policji, omówił wymagania stawiane kandydatom, wewnętrzny program szkolenia podstawowego, a także zakres działania Biura. Udzielał również wyczerpujących odpowiedzi na licznie zadawane pytania dotyczące specyfiki pracy w jednostce antyterrorystycznej.

SP/Sebastian Wegner

sluzba_w_biurze_operacji1_01

sluzba_w_biurze_operacji1_03 sluzba_w_biurze_operacji1_02