Sortowanie odpadów w Pile

Pracownicy Altvater Piła otrzymają lepsze urządzenia służące do dokumentowania nieprawidłowo sortowanych odpadów. Dzięki temu Spółka uniknie w przyszłości insynuacji o rzekomym mieszaniu odpadów w trakcie ich odbioru. Spółka planuje również zaprezentować codzienność sortowni surowców w Pile.

Fakty

W 2013 roku każdy z mieszkańców zadeklarował, czy będzie „wytwarzał” odpady zmieszane, czy też będzie je sortował na frakcje surowcowe. Ta druga opcja była znacznie tańsza
i wynosi obecnie 10,00 zł od osoby. Jak jednak pokazuje praktyka, do pojemników na szkło, papier czy plastiki często trafiają odpady, które nie powinny się tam znaleźć. Jeżeli pracownik Altvater odkryje taką sytuacją, jego obowiązkiem jest dokumentacja fotograficzna zdarzenia i: albo dołączenie ich do odpadów zmieszanych, albo – w niektórych przypadkach – pozostawienie w nieopróżnionym pojemniku.

– W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 października 2015 r. na terenie PRGOK odebraliśmy 5346 ton odpadów gromadzonych w pojemnikach na papier i tworzywa sztuczne. Z odpadów tych do recyklingu przekazaliśmy 3191 ton surowców. Wynika z tego, że 40% zawartości pojemników nie powinno się w nich znaleźć. To przede wszystkim strata dla środowiska, gdyż takie odpady zgodnie z prawem trafiają na składowisko” – mówi Dariusz Mikołajczyk, prezes zarządu Altvater Piła. – Mając na uwadze ochronę środowiska oraz wymagane prawem poziomy recyklingu odpadów, które zgodnie z umową z ZM PRGOK musi osiągać Altvater, spółka odbiera te odpady i przewozi do sortowni odpadów opakowaniowych w Pile, gdzie są one doczyszczane poprzez ręczne sortowanie.

Zainteresowanie mieszkańców

Publikowane ostatnio w mediach społecznościowych wpisy dotyczące zauważanych przez mieszkańców rzekomych nieprawidłowości w odbieraniu odpadów w Pile wskazują, że dla coraz większej grupy osób ważne są kwestie związane z dobrym sortowaniem odpadów.

– Mamy nadzieję, że osoby te znajdą również czas, aby pokazywać niewłaściwe wykorzystanie pojemników na surowce, gdy trafiają do nich odpady zielone lub gruz. Zainteresowanych procesami odzysku surowców chętnie oprowadzimy po naszej sortowni w Pile, gdzie na własne oczy zobaczą, jakie odpady potrafią trafić do pojemników na szkło, papier czy plastik. Chętnych zapraszamy do kontaktu pod numerem 67 212 33 58. Po zebraniu odpowiedniej grupy oprowadzimy wycieczkę – dodaje Dariusz Mikołajczyk. – Kierowcy Altvater Piła fotografują niewłaściwie wyrzucane odpady (na zdjęciu zawartość pojemnika z ul. Rydygiera na plastiki zawierającego liście). Ponieważ zdjęcia te nie są czasami satysfakcjonującej jakości, zostaną wyposażeni w lepszy sprzęt fotograficzny. Jednak podstawowym zadaniem Altvater Piła jest skuteczne odbieranie odpadów od mieszkańców, odzysk surowców i unieszkodliwianie.

Edukacja to podstawa

Już wkrótce na terenie Altvater Piła powstanie Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, dzięki której każdy będzie mógł zdobyć wiedzę na temat odpowiedniego sortowania surowców, oraz powodów, dla których jest to tak ważne.

– Chcemy przekonać mieszkańców Piły do naszej idei, która zawiera się w trzech słowach: Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj. REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost lub energię. Wiemy również, że w XXI wieku edukacja powinna być ciekawa, angażująca i interaktywna, bo tylko wtedy na długo pozostanie w pamięci – mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS.

B.L.

sortowanie_odpadow0

sortowanie_odpadow1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *