Spółce Wodno-Ściekowej „GWDA” stuknęła 30-ka

26 lutego odbył się Jubileusz 30-lecia Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o. w Pile. Obchody miały miejsce w Sali Miejskiej Inwest-Parku, gdzie zgromadziło się wielu znakomitych gości, których jako gospodarz powitał prezes spółki – Tomasz Wojciechowski.

Nie obyło się bez podziękowań, życzeń, wspomnień i części muzycznej. Na jubileuszowej uroczystości poza pracownikami „Gwdy” zjawili się m.in. przedstawiciele władz miejskich, powiatowych, spółek miejskich, klubu sportowego czy placówki oświatowej, jaką jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile, w której w ramach współpracy powstała klasa patronacka spółki „Gwda”.

– Przez 30 lat wiele się wydarzyło. Przede wszystkim nasza spółka zrealizowała główny cel, dla którego została powołana, czyli zbudowała oczyszczalnię ścieków, która została potem uzupełniona o kompostownię osadów ściekowych i innych odpadów organicznych. Została ona w 2012 roku wpisana na listę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Jesteśmy firmą, która w całości obsługuje gminę Szydłowo pod kątem instalacji sanitarnej. Oczyściliśmy ponad 100 milionów metrów sześciennych ścieków. To tak jakbyśmy napełnili 30 razy jezioro Płotki – mówił prezes spółki „Gwda”, Tomasz Wojciechowski. – Dziś myślimy co przed nami, w jakim kierunku będziemy rozwijać przedsiębiorstwo. Kierunek spółki jest jasno określony. Chcemy się rozwijać, chcemy inwestować w kadrę, w kompetencje. Jesteśmy spółką opartą na wiedzy, firmą technologiczną. W najbliższym czasie nastąpi inkorporacja, czyli nasza spółka połączy się z Miejskim Zakładem Oczyszczania. Pod jednym zarządem, w jednym organizmie tworzymy bardzo silny kompleks przedsiębiorstw ekologicznych, gospodarujących odpadami. Chcemy, aby mieszkańcy byli zadowoleni z naszych usług – spuentował prezes Gwdy.

Warto dodać, że planowana konsolidacja spółek nie doprowadzi do podwyżki cen i stawek opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, ani do podwyżki cen za usługę przyjmowania odpadów do składowania.

Z inicjatywy Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA”, w dniu 9 września 2014 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich, Dorota Frydrych, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Sebastian Dzikowski oraz Prezes Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA”, Tomasz Wojciechowski, podpisali porozumienie o współpracy w ramach projektu „Klasa patronacka”. Na piątkowej, jubileuszowej uroczystości nie mogło zabraknąć uczniów tej klasy, która przygotowała program artystyczny, podczas którego zaśpiewały specjalnie przygotowaną na ten jubileusz piosenkę. Autorem słów piosenki jest Agnieszka Kopacz, natomiast muzykę skomponował Piotr Belak.  Dla obecnych gości wystąpił też pilski zespół Sloviansky. Nie zabrakło również okolicznościowego tortu, a także nagród dla pracowników, którzy wygrywali konkursy ogłoszone wewnątrz spółki Gwda.

Spółka Wodno – Ściekowa GWDA powstała na początku 1986 roku. Jako cel postawiła sobie budowę pilskiej oczyszczalni ścieków. Budowę ukończono w 1995 roku. W 2 lata później obiekt uzupełniono o dużą kompostownię osadów ściekowych. W 2002 roku firma przekształciła się, przyjmując nazwę Spółka Wodno – Ściekowa GWDA Sp. z o.o. Obecnie eksploatuje pilską oczyszczalnię ścieków wraz z kompostownią oraz oferuje szeroki wachlarz usług i produktów. Działalność spółki łączy dobro społeczne, ochronę środowiska i efektywność ekonomiczną, jako kompletnego celu, do którego skutecznie dąży od ponad 30 lat.

Sebastian Daukszewicz

gwdzie_stuknela00

gwdzie_stuknela49 gwdzie_stuknela01 gwdzie_stuknela02 gwdzie_stuknela03 gwdzie_stuknela04 gwdzie_stuknela05 gwdzie_stuknela06 gwdzie_stuknela07 gwdzie_stuknela08 gwdzie_stuknela09 gwdzie_stuknela10 gwdzie_stuknela11 gwdzie_stuknela12 gwdzie_stuknela13 gwdzie_stuknela14 gwdzie_stuknela15 gwdzie_stuknela16 gwdzie_stuknela17 gwdzie_stuknela18 gwdzie_stuknela19 gwdzie_stuknela20 gwdzie_stuknela21 gwdzie_stuknela22 gwdzie_stuknela23 gwdzie_stuknela24 gwdzie_stuknela25 gwdzie_stuknela26 gwdzie_stuknela27 gwdzie_stuknela28 gwdzie_stuknela29 gwdzie_stuknela30 gwdzie_stuknela31 gwdzie_stuknela32 gwdzie_stuknela33 gwdzie_stuknela34 gwdzie_stuknela35 gwdzie_stuknela36 gwdzie_stuknela37 gwdzie_stuknela38 gwdzie_stuknela39 gwdzie_stuknela40 gwdzie_stuknela41 gwdzie_stuknela42 gwdzie_stuknela43 gwdzie_stuknela44 gwdzie_stuknela45 gwdzie_stuknela46 gwdzie_stuknela47 gwdzie_stuknela48

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *