Spotkanie informacyjne – Fundusze Europejskie w 2020 roku

pife pila spotkanie informacyjne 29 styczen 2020

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie w 2020 roku – przegląd możliwości wsparcia w ramach Krajowych Programów Operacyjnych”.

•    Termin:
29 stycznia 2020 r. w godzinach od 10:00-12:00

•    Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła (sala szkoleniowa)

•    Cel spotkania:
Celem spotkania jest przybliżenie informacji o środkach unijnych planowanych do ogłoszenia w roku 2020 w ramach Krajowych Programów Operacyjnych tj.:
– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
– Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

•     Do kogo skierowane jest spotkanie:
Spotkanie skierowane jest do każdego, kto chciałby dowiedzieć się lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie funduszy europejskich w roku 2020 w ramach programów krajowych. Grupa docelowa spotkania to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, organizacja pozarządowe, itp. itd.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 27 stycznia 2020 r., do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 15:00.

red