Spotkanie nt. bezdomności podczas okresu zimowego

W Komendzie Powiatowej Policji w Pile odbyło się spotkanie poświęcone problematyce funkcjonowania osób bezdomnych w okresie zimowym, w którym udział wzięli policjanci dzielnicowi oraz przedstawiciele wielu instytucji. Głównym celem spotkania było przede wszystkim wypracowanie priorytetów, które pomogą zapobiec zjawisku bezdomności na terenie miasta.

Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, jest zbliżona do zera, lub niższa, służby ratunkowe nie zapominają, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w Komendzie Powiatowej Policji w Pile obyło się spotkanie dotyczące sezonu zimowego i zapewnienia pomocy osobom bezdomnym. Uczestniczyli w nim pilscy dzielnicowi, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, Straży Miejskiej w Pile, Straży Ochrony Kolei w Pile, streetworkerzy z Akcji Humanitarnej „Życie” działającej na terenie miasta Piły oraz przedstawiciele Okręgowego Związku Działkowców w Pile.

Uczestnicy spotkania omówili wspólnie m. in. zakres działania poszczególnych służb w zakresie pomocy osobom potrzebującym wsparcia w okresie zimowym. Przedstawiciele poszczególnych służb rozmawiali, jak zapobiec zjawisku bezdomności podczas zimy i co się z tym wiąże oraz Mają na celu zapobiec zjawisku bezdomności na terenie miasta.

Policjanci jak co roku, codziennie współpracują w tym zakresie ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, ośrodkami pomocy społecznej. Jednak, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Apelujemy o szczególne interesowanie się losem bezdomnych i samotnych starszych osób oraz zgłaszanie takich przypadków telefonując pod numer 997. Ludzka wrażliwość i współczucie może uratować ludzkie życie.

Ważne telefony:
Policja – 997
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile ul. Kwiatowa 5 – tel. 67 210 42 85
Całodobowo Monar-Markot Piła ul. Długosza 33 – tel. 67 214 41 21
Straż Miejska w Pile – tel. 986

podkom. Żaneta Kowalska
KPP Piła

spotkanie_nt_bezdomnosci00

spotkanie_nt_bezdomnosci03 spotkanie_nt_bezdomnosci01 spotkanie_nt_bezdomnosci02