Spotkanie w kwestii BRD

Niebawem rozpoczynają się wakacje, a co za tym idzie nastąpi wzmożony ruch na drogach.  Jest to okazja by po raz kolejny wrócić do tematu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

10_spotkanie_w_kwestii_brd

Starosta pilski Mirosław Mantaj w porozumieniu z prezesem Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego SEPERD Witoldem Kapustyńskim od listopada 2013 roku podejmuje działania zmierzające do wypracowania koncepcji „Programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu pilskiego”. Spotkanie, które odbyło się 13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Pile było  jednym z elementów tych działań. Uczestnicy spotkania zasugerowali utworzenie na terenie powiatu pilskiego Powiatowej Rady BRD, która w swojej pracy kształtowałaby kierunki działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

– Przygotowanie programu, a następnie jego realizacja wymaga działań na wielu płaszczyznach oraz zaangażowania wielu osób, w tym także władz samorządowych – powiedział podczas otwarcia  Kazimierz Sulima, wicestarosta pilski.

– Następnym etapem będzie przygotowanie i poddanie pod dyskusję propozycji  budowy „Programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu pilskiego”.  Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla zorganizowania społecznej debaty na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu pilskiego oraz złożyli deklarację organizacji debaty. Prace przygotowawcze odnoszące się do budowy programu będą realizowane w najbliższych kilku miesiącach. Niezależnie od tego będą również organizowane spotkania, których celem będzie upowszechnienie wiedzy w zakresie BRD zarówno wśród uczestników budujących program, jak też wszystkich innych uczestników ruchu.  Bardzo ważnym elementem jest także wywołanie akceptacji społecznej i stworzenie atmosfery wspólnego dzieła – powiedział Witold Kapustyński, prezes Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów SEPERD.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych, których działania statutowo są związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

W.D.

12_spotkanie_w_kwestii_brd  11_spotkanie_w_kwestii_brd