Sprawne styczniowe obrady

Wyjątkowo krótko, bo nieco ponad godzinę trwała IV sesja Rady Powiatu w Pile, która odbyła się w czwartek, 29 stycznia.

W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:

– w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,

– w sprawie wskazania kandydata Powiatu Pilskiego na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Pile,

– zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłaty diet radnych Rady Powiatu w Pile,

– zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Pile,

– w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pile na rok 2015,

– w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pile,

– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Radni wystosowali również apel w sprawie budowy drogi S-10 i S-11 o następującej treści:

Rada Powiatu w Pile mając na uwadze duże znaczenie gospodarcze i społeczne drogi krajowej S-10 oraz drogi krajowej S-11 dla rozwoju północnej Wielkopolski, składa apel na ręce Ministra Infrastruktury i Rozwoju o uwzględnienie w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 w/w dróg.

Północna Wielkopolska, w tym powiat pilski powinna mieć zapewniony dostęp komunikacyjny do najważniejszych arterii stanowiących szkielet układu drogowego.

Droga krajowa S-10 łączy ze sobą porty morskie Szczecin – Świnoujście z aglomeracją warszawską i przebiega przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko – pomorskie i mazowieckie. Pośrednio łączy wschodnią i zachodnią granicę Polski. Stanowi więc jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku drogi S-11, łączącej Kołobrzeg z Pyrzowicami koło Katowic. Droga ta łączy się z autostradą A2 i A4, co daje regionom, przez które przebiega, połączenie z krajami Unii Europejskiej.

Budowa obu dróg umożliwi rozwój północnej części województwa wielkopolskiego. Brak inwestycji drogowych na najważniejszych arteriach komunikacyjnych jest utrudnieniem w działaniu administracji samorządowej jak i przedsiębiorców.

Dotychczasowa polityka w zakresie inwestycji drogowych spycha powiat pilski na margines rozwoju społeczno-gospodarczego. Niedostosowane do potrzeb obecnego natężenia ruchu drogowego drogi stanowią również zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Zauważyć należy, że koszty leczenia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych obciążają całe społeczeństwo.

Decyzja o budowie drogi S-10 i S-11 byłaby zgodna z celami przywołanego programu oraz dokumentu suplementacyjnego do strategii rozwoju transportu przyjętego przez rząd.

Mając powyższe na uwadze składamy stanowczy apel o uwzględnienie budowy obu dróg krajowych w programie budowy na lata 2014-2023.

Następna sesja Rady Powiatu w Pile odbędzie się 26 lutego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile
Fot. Sebastian Daukszewicz

sprawne_styczniowe10

sprawne_styczniowe24 sprawne_styczniowe11 sprawne_styczniowe12 sprawne_styczniowe13 sprawne_styczniowe14 sprawne_styczniowe15 sprawne_styczniowe16 sprawne_styczniowe17 sprawne_styczniowe18 sprawne_styczniowe19 sprawne_styczniowe20 sprawne_styczniowe21 sprawne_styczniowe22 sprawne_styczniowe23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *