Sprawozdanie Ewy Kopacz z działalności w Parlamencie Europejskim

Szanowni Państwo,

Dzięki ogromnemu zaufaniu, jakim zostałam obdarzona w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE) w 2019 roku, mam zaszczyt i nieukrywaną przyjemność reprezentować Wielkopolanki i Wielkopolan podczas IX kadencji PE.

Jako jedyna przedstawicielka polskiej delegacji zostałam wybrana na stanowisko Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, co stanowi dla mnie duże wyzwanie oraz wiąże się z wielką odpowiedzialnością.

Pełnię również funkcję koordynatorki Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka. Wiąże się to z zagwarantowaniem praw dzieci we wszystkich obszarach polityki i prawa UE, a także udzieleniem pomocy obywatelom podczas pojawienia się transgranicznych sporów rodzinnych oraz promowania mediacji, jako najbardziej korzystnego dla obu stron sposobu rozwiązywania sporów.

Jestem także wiceprzewodniczącą grupy wysokiego szczebla ds. równości płci i różnorodności, członkinią grupy roboczej ds. polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz zastępuję przewodniczącego PE w sprawach dotyczących polityki sąsiedztwa (Wschód, Euronest). Odpowiadam za nadzór prac zespołu ekspertów ds. Przyszłości Nauki i Techniki (STOA).

Ponadto, będąc Posłanką do Parlamentu Europejskiego pracuję jako członek w komisjach parlamentarnych: Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem (BECA), a także jako zastępca w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) oraz Komisji Rozwoju (DEVE).

Uczestniczę również w delegacji ds. stosunków z Ameryką Środkową (DCAM), delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (DLAT) oraz jako zastępca w delegacji ds. stosunków z Chińską Republiką Ludową.

Europejska Partia Ludowa

Należę, wraz z całą delegacją PO-PSL, do największej  grupy politycznej w PE – Europejskiej Partii Ludowej (EPL), zrzeszającej posłanki i posłów centro-prawicowych partii ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jesteśmy największą i najstarszą grupą w PE, a nasze korzenie sięgają początków procesu jednoczenia powojennej Europy. Wystarczy wspomnieć, że naszymi reprezentantami byli tzw. ojcowie integracji europejskiej – Robert Schumann, Alcide de Gasperi czy Konrad Adenauer.

Celem naszego środowiska jest tworzenie silnej i demokratycznej Europy, która będzie odpowiadać na największe wyzwania cywilizacyjne XXI wieku. Stajemy na straży jej dziedzictwa. Chcemy Europy zjednoczonej, opartej na poszanowaniu godności ludzkiej, tolerancji, praw człowieka. Europy opartej na rządach prawa, wolności każdego obywatela, zasadach solidarności i pomocniczości. Europy, która wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej w obliczu rosnących wyzwań globalnych. To kwestie, których bronimy i wspieramy z całą stanowczością.

Walka z rakiem

W Parlamencie Europejskim, jako grupa EPL, skutecznie zabiegaliśmy o utworzenie Specjalnej Komisji ds. Walki z rakiem, której prace skupiały się na czterech głównych obszarach: profilaktyce, wczesnej diagnostyce, leczeniu i opiece. Obszary te stanowią podstawę strategicznego podejścia UE do walki z rakiem. Jest to jeden z moich najistotniejszych priorytetów zapowiadanych w kampanii wyborczej, które zrealizowałam.

Dzięki naszej determinacji walka z nowotworami jest obecnie jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Opublikowany przez Komisję Europejską „Europejski plan walki z rakiem” jest przełomowym dokumentem i ważnym etapem tworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej, która ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej jak najlepszy dostęp do leczenia, odpowiednią opiekę oraz przeciwdziałać czynnikom wpływającym na zachorowania.

Rosyjska inwazja na Ukrainę

Od momentu rosyjskiej agresji w Ukrainie podjęłam szereg inicjatyw, by skupić uwagę opinii publicznej i Parlamentu Europejskiego na tragicznej sytuacji dzieci doświadczających skutków działań wojennych. Zorganizowałam m. in. wysłuchanie w Parlamencie Europejskim dotyczące sytuacji dzieci z ukraińskich domów dziecka, konferencję na temat edukacji i włączenia w system edukacji dzieci z Ukrainy przyjeżdżających do krajów UE, podejmowałam działania związane z ewakuacją z ukraińskich szpitali najmłodszych pacjentów, poruszałam też kwestie zagrożeń związanych chociażby z porywaniem i handlem dziećmi.

Komisja ds skutków COVID19

Pracuję ponadto, jako wiceprzewodnicząca w komisji specjalnej COVI, która drobiazgowo analizuje europejskie działania w odpowiedzi na pandemię w dziedzinie zdrowia, demokracji i praw podstawowych, gospodarki i społeczeństwa oraz stosunków UE na świecie. Badamy, w jaki sposób reakcja EU na pandemię i wyciągnięte wnioski mogą przyczynić się do przyszłych działań w kluczowych dla obywateli obszarach.

Ewa Kopacz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

kopacz2

kopacz4kopacz3kopacz5