Srebrna Odznaka Honorowa za zasługi dla Związku Sybiraków dla Piotra Głowskiego, prezydenta Piły

Jan Skrobot – prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków oraz Genowefa Ciechanowska – przewodnicząca koła w Pile wręczyli prezydentowi Piły Piotrowi Głowskiemu Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków.

„Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków na podstawie § 8  pkt b regulaminu Odznaki, Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków otrzymuje Piotr Głowski”.

Zgodnie z regulaminem:

Srebrna Odznaka jest nadawana:

a)      członkom Związku, którzy przez co najmniej dwie kadencje pełnili funkcje członków Zarządu Koła, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

b)      Prezesom Honorowym Oddziału, członkom Związku i osobom niebędącym członkami Związku, którzy w stopniu szczególnym wsparli działalność Koła i/lub Oddziału na terenie ich działania.

Osoby wyróżnione Srebrną Odznaką mogą być przedstawiane do wyróżnienia Odznaką Złotą po upływie dwóch lat od nadania Odznaki Srebrnej.

W 1946 roku nastąpiła główna fala powrotu Zesłańców z Sybiru do Polski. W 1988 roku Sybiracy utworzyli Związek Sybiraków, nawiązujący do tradycji Związku Sybiraków z 1928 roku, który nieprzerwanie realizuje swoje cele statutowe dzięki ofiarnym działaczom i osobom wspierającym. Po 65 latach od powrotu Zesłańców, w 2011 roku, Związek Sybiraków ustanawia Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków, zwaną dalej „Odznaką”, dla uhonorowania osób, które ofiarnie i z zaangażowaniem pełniły funkcje z wyboru w organach Związku, oraz osób, które nadzwyczajnie przyczyniły się do wykonywania statutowych celów Związku.

red

srebrna odznaka honorowa1_01

srebrna odznaka honorowa1_03 srebrna odznaka honorowa1_02