Starosta na Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich

W dniach 31 maja – 1 czerwca br. starosta pilski Eligiusz Komarowski uczestniczył w XX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Podczas Zgromadzenia wręczone zostały też wyróżnienia w rankingu powiatów za 2015r., w którym powiat pilski zajął 10. miejsce w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców.

Związek Powiatów Polskich skupia 306 powiatów i miast na prawach powiatów. W Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), a 314 to powiaty ziemskie. Związek poprzez swoich specjalistów i doradców z zakresu prawa samorządowego ma realny wpływ na procesy legislacyjne mając swoich przedstawicieli we wszystkich komisjach sejmowych i senackich, na których poruszane są zagadnienia dotyczące spraw samorządowych, co niewątpliwie przyczynia się do skuteczniejszej realizacji podstawowego celu statutowego Związku, jakim jest obrona wspólnych interesów powiatów. Związek realizuje też wiele projektów mających na celu rozwój lokalny oraz integrację samorządów powiatowych i podnoszenie ich kompetencji.

– Przynależność do Związku Powiatów Polskich jest dla nas przede wszystkim doskonałym forum wymiany doświadczeń, ponieważ problemy, które nas łączą są wspólne i wspólnie poszukujemy ich rozwiązań – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. –  Ważne jest także wsparcie merytoryczne oraz to, że dzięki Związkowi nasz głos – jako samorządowców powiatowych – jest o wiele bardziej słyszalny, niż gdyby każdy z nas miałby oddzielnie artykułować swoje racje. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie da się działać jednostkowo.

Podczas Zgromadzenia wręczone zostały też wyróżnienia w Rankingu Powiatów Polskich za 2015 rok. Statuetkę za zdobycie 10. miejsca w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców odebrał starosta powiatu pilskiego Eligiusz Komarowski. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się tylko dwa wielkopolskie powiaty – na 6. miejscu poznański i na 10. miejscu pilski.

– Dziesiąte  miejsce naszego powiatu w kraju, wśród dużych powiatów, to bez wątpienia bardzo duże wyróżnianie, ponieważ pod ocenę ekspercką brane było szerokie spektrum działania samorządu – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. – Jest to ranking pokazujący naszą pracę przez cały rok i cieszę się, że udało nam się poprawić pozycję o trzy miejsca w porównaniu z rokiem 2014.

Zgromadzenie Ogólne Związku przyjęło sprawozdanie z działalności ZPP w 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r. Podjęło też uchwałę w spawie przyjęcia budżetu Związku na rok 2016 oraz uchwałę w sprawie założeń do programu działania Związku w bieżącym roku. Uczestnicy Zgromadzenia mogli też zapoznać się z „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. W obradach Zgromadzenia uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 jego prezes.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

starosta_na_zgromadzeniu00

starosta_na_zgromadzeniu04 starosta_na_zgromadzeniu01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *