„Stop pożarom traw”

stop_pozarom

Kampania społeczna „Stop pożarom traw”, to już kolejna edycja kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Celem kampanii społecznej jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary, jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Na specjalnie przygotowanej stronie www.stoppozaromtraw.pl można odnaleźć statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także negatywne skutki takich zdarzeń.

Występująca od kilku dni w Polsce upalna pogoda powoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożarów traw co stwarza ogromne zagrożenie dla człowieka, zwierząt, obszarów leśnych oraz środowiska naturalnego. Koszty prowadzonych działań gaśniczych są bardzo duże i angażują do gaszenia tego rodzaju pożarów dużą liczbę strażaków. Wypalanie traw jest to bardzo niebezpieczny i szkodliwy proceder.

KP PSP w Pile