Strzelanie zielonoświątkowe BK w Wysokiej

Tradycją Bractwa Kurkowego w Wysokiej staje się łączenie udziału w uroczystościach patriotycznych czy religijnych ze strzelaniem statutowym. Nie inaczej było i tym razem, kiedy to najważniejsze ze strzelań – o godność Króla Zielonoświątkowego – poprzedzone zostało udziałem Wysockich Braci we Mszy Świętej, a następnie procesji Bożego Ciała.

Czerwcowe strzelanie na długo zapadnie w pamięć jego uczestnikom, gdyż pierwszy raz w historii Bractwa Kurkowego w Wysokiej Królem Zieloświątkowym A.D. 2015 (a może lepiej byłoby użyć innego określenia: Królową Zielonoświątkową A.D. 2015) została kobieta – Siostra Patrycja Liebrecht. Pierwszym Rycerzem został Brat Prezes Jan Mrotek, prywatnie ojciec Siostry Partycji, a II Rycerzem Brat Andrzej Bator.

Tego dnia nie był to jedyny sukces Siostry Patrycji, która z maksymalnym wynikiem 20 pkt. zwyciężyła w strzelaniu do tarczy honorowej firmy MANO, wyprzedzając Braci: Andrzeja Batora i Jana Mrotka. Kolejną tarczę honorową ufundował Brat Andrzej Ozimina. Tu najlepszym okazał się mąż Siostry Patrycji – Dawid Liebrecht przed Bratem Romanem Sadzakiem i Bratem Janem Mrotkiem.

Znakomitą passę rodziny Liebrecht przerwał Brat Jan Jóźwina, który okazał się najlepszym w strzelaniu do tarczy honorowej Brata Romana Sadzaka. Siostra Patrycja była tym razem druga, a trzeci Brat Andrzej Bator. Na koniec odbyło się jak zawsze strzelanie do Kura w którym zwycięzcą okazał się Brat Roman Sadzak przed Bratem Janem Jóźwiną i Siostrą Patrycją Liebrecht. Po zakończeniu turnieju odbył się jak zwykle raut Bracki.

M.M.

strzelanie_zielonoswiatkowe10

strzelanie_zielonoswiatkowe16 strzelanie_zielonoswiatkowe11 strzelanie_zielonoswiatkowe12 strzelanie_zielonoswiatkowe13 strzelanie_zielonoswiatkowe14 strzelanie_zielonoswiatkowe15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *