Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendia_Marszalka
Wzorem lat ubiegłych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2015/2016 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,  kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1.    uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2.    zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
3.    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4.    uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen określoną w § 1 ust. 4 pkt 4 Regulaminu,
5.    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, a dla osoby samotnie wychowującej dzieci 740 zł netto, zgodnie z § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a i b Regulaminu,
6.    złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu.

Wnioski o stypendium wraz z wymaganą dokumentacją można składać w nieprzekraczalnych terminach:

•    do 25 września 2015 r. (w szkołach, w których kontynuują naukę) – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych powiatu pilskiego,
•    do 25 września 2015 r. (w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – pokój 211, tel. 67 210 93 65) – uczniowie na stałe zamieszkujący powiat pilski, którzy kontynuują naukę poza jego terenem,
•    do 20 października 2015 r. (w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – pokój 211, tel. 67 210 93 65) – studenci.

Dokumenty wraz z Regulaminem oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: www.umww.pl, w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej/Sejmik Województwa Wielkopolskiego/Uchwały/Uchwały Sejmiku – IV kadencja/ Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. lub w zakładce: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/dokumenty do pobrania.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile
Fot. www.spin.siedlce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *