Stypendia wręczone

Na mocy uchwały nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 roku, Komisja Stypendialna rozpatrująca wnioski o pomoc materialną dla studentów i doktorantów zaopiniowała pozytywnie 25 wniosków, przyznając 9 stypendiów akademickich oraz 14 stypendiów mieszkaniowych dla studentów pilskich uczelni wyższych. Kontynuowane jest także stypendium doktoranckie z 2015 roku.

Wysokość stypendium akademickiego oraz mieszkaniowego wynosi 100,00 zł brutto, natomiast stypendium doktoranckiego 500,00 zł.

J. Oburota
zdjęcia: B. Mirowski

stypendia_wreczone00

stypendia_wreczone03 stypendia_wreczone01 stypendia_wreczone02