Sukces Platformy Praca. Krajowy etap za nami

Innowacyjny projekt gminy Piła – „Platformy Praca”, została wyróżniona na arenie krajowej i jako jeden z dwóch projektów w Polsce, została zakwalifikowana do europejskiego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie podczas Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Assembly 2016) w Bratysławie.

– Ten projekt realizowany jest przez Komisję Europejską od 10 lat i ma za zadanie nagradzać najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie. W konkursie uczestniczą kraje UE  oraz Islandia, Serbia i Turcja. Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy informację od Ministerstwa Rozwoju, że do etapu europejskiego, po kwalifikacjach krajowych, przeszły dwa projekty, jeden z Lubelszczyzny i drugi nasz – Platforma Praca. Co by się dalej nie wydarzyło, jest to ogromny sukces tego autorskiego projektu pani wiceprezydent Beaty Dudzińskiej i osób z Invest Parku. Nasz projekt w realny sposób zaczął zmieniać rynek pracy. Połączył w skuteczny, pozaurzędowy sposób, tych którzy chcą zmienić pracę, poszukują pracy z pracodawcami – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Zgodnie z oceną Komisji, do etapu europejskiego nominowane zostały poniższe projekty:

– Platforma Praca, zgłoszony przez Gminę Piłę, w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”.

– EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny, zgłoszony przez Powiat Puławski w kategorii „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze”

– To jest niesamowite, że takie nasze lokalne narzędzie zostało dostrzeżone. Być może jest to szansa dla innych samorządów, zwłaszcza że wśród kryteriów oceny, właśnie możliwość przeniesienia tego projektu na inne samorządy uzyskała wśród zgłoszonych na etapie krajowym projektów najwyższą ocenę. I tak jak pan prezydent powiedział, bez względu na to, co się stanie na etapie europejskim, gdzie zmierzymy się prawie z 30 innymi krajami, które też złożyły po kilka projektów – to być może ktoś właśnie dostrzeże nasze narzędzie i zechce je używać do komunikowania lokalnie ze swoim rynkiem pracy. Oprócz możliwości przeniesienia, nasz projekt został wysoko oceniony w kategorii oryginalność i wykonalność, wpływ na lokalną gospodarkę, poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi partnerami społecznymi. Trzymajmy kciuki za finał, ale poza tym korzystajcie Państwo na co dzień z tego narzędzia, które przecież powstało dla was – dodaje Beata Dudzińska, zastępca  prezydenta Piły.

Platforma Praca to pomysł władz miasta realizowany przez Inwest-Park. Narzędzie autorskie, które działa od stycznia 2013 roku i dotąd skorzystało i korzysta z niego ponad 400 przedsiębiorców z Piły oraz subregionu pilskiego. Zarówno dla firm jak i osób poszukujących pracy jest to narzędzie bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze. Wystarczy kilka minut, aby móc korzystać z tej aplikacji. Celem platformy jest zapewnienie nieodpłatnej, efektywnej komunikacji pomiędzy poszukującymi pracy, a przedsiębiorcami, tak by jak najpełniej wykorzystać potencjał lokalnego rynku pracy.

Zadania : aktywnie poszukiwanie nowych stanowisk pracy oraz  bieżąco zamieszcza i aktualizuje  informacje o rynku pracy. Korzyści: ułatwia dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy,   pozwala zebrać informacje o nadwyżkowych i deficytowych zawodach i wspiera budowę atrakcyjności biznesowej zarówno miasta jak i całego regionu

Od powstania Platformy Praca następował wzrost liczby pracodawców jak i oferowanych przez nich miejsc pracy.

Dane statystyczne dotyczące Platformy Praca:

Liczba pracodawców:
listopad 2013 – 111
listopad 2014 – 253
listopad 2015 – 332
czerwiec 2016 – 404

Liczba oferowanych wakatów:
listopad 2013 – 715
listopad 2014 – 2402
listopad 2015 – 3441
czerwiec 2016 – 5238

Liczba przyjętych CV:
listopad 2013 – 2280
listopad 2014 – 5224
listopad 2015 – 6715
czerwiec 2016 – 7655

Na dzień 30 czerwca 2016 roku z Platformy Praca skorzystało:

– 404 Pracodawców – to oznacza, że w miesiącu przybywa ok. 10 nowych firm

– zaoferowali oni 5238 wakatów

– 7655 użytkowników poszukujących pracy wykorzystujących Platformę Praca do aplikowania na wybrane przez siebie oferty pracy.

Sebastian Daukszewicz

sukces_platformy00

sukces_platformy06 sukces_platformy01 sukces_platformy02 sukces_platformy03 sukces_platformy04 sukces_platformy05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *