Światowe autorytety kryminologiczne w Pile

swiatowe_autorytety

Od 7 do 9 grudnia, Piła stanie się centrum międzynarodowych obrad dotyczących przestępczości, prawodawstwa w sprawach karnych oraz bezpieczeństwa publicznego. Wszystko to za sprawą Katedry Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, która organizuje Konferencję Międzynarodową.

Omawiane zagadnienia dotyczyć będą m.in.: najnowszych badań z zakresu kryminologii, pracy policyjnej w aspekcie badań kryminalistycznych (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa gospodarcze, cyberprzestępczość, problemy wykrywalności), resocjalizacji oraz bezpieczeństwa publicznego w ujęciu globalnym oraz lokalnym.

Na konferencji w Pile, pojawią się autorytety świata naukowego z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech i Ukrainy m.in.:

•    prof. Katarzyna Celińska – The City University of New York (Stany Zjednoczone). Znany socjolog i prawnik. W swojej działalności koncentruje się na zagadnieniach z obszaru kryminologii, polityki kryminalnej oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

•    prof. Arthur Hartmann – Uniwersytet Administracji Publicznej w Bremie (Niemcy). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu projektów badawczych. Swoje zainteresowania kieruje wokół kary pozbawienia wolności w Niemczech, praw osób poszkodowanych, roli mediacji w postępowaniu karnym oraz wokół zależności pomiędzy  przestępczością a migracją.

•    prof. Ross Coomber – jeden z najbardziej znanych kryminologów w Wielkiej Brytanii. Jest profesorem kryminologii i socjologii na Uniwersytecie w Liverpoolu i ma ponad 30-letnie doświadczenie w badaniach nad narkotykami i alkoholem. Jego badania są silnie interdyscyplinarne, oparte na współpracy z naukowcami medycyny sądowej i chemii, lekarzami, specjalistami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Profesor połączy się on-line z uczestnikami konferencji.

•    Mark D. Atkinson – emerytowany sędzia (Austin, Stany Zjednoczone), który przez 32 lata orzekał w sprawach karnych w Stanie Teksas. Aktualnie pełni obowiązki dyrektora Centrum Szkolenia Sędziów – pozarządowej organizacji, zajmującej się dokształcaniem sędziów w Teksasie. Mark D. Atkinson jest jednym z organizatorów wymiany między środowiskami sędziowskimi, kuratorskimi i akademickimi ze Stanów Zjednoczonych i Polski.

Wraz z gośćmi zagranicznymi, podczas konferencyjnych obrad w ANS w Pile, wystąpią wybitni badacze z naszego kraju: prof. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański), prof. Jarosław Utrat-Milecki (Uniwersytet Warszawski), prof. Marcin Kadej (Uniwersytet Wrocławski), prof. Dagmara Feist (Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusz Sztuka (Uniwersytet Jagielloński), prof. Piotr Chomczyński (ANS w Pile) oraz prof. Przemysław Frąckowiak (ANS w Pile).

Goście, do których należeć będą również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz policji, będą mieli także okazję zobaczyć nowoczesne pracownie Katedry Kryminalistyki ANS w Pile, a także pojawią się z wizytą, we współpracującej z Uczelnią, firme Signify w Pile.

Celem spotkania, tak znaczącego grona z różnych dziedzin nauki i praktyki, jest rozszerzenie współpracy między jednostkami badawczymi i ekspertami z zakresu kryminalistyki i kryminologii, poznanie najnowszych wyników badań międzynarodowych oraz rozwijanie współpracy między środowiskami akademickimi.

Pierwsze obrady odbędą się 7 grudnia, o godz. 10.00 w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Językiem Konferencji będą j. angielski oraz j. polski. W przypadku chęci porozmawiania z Gośćmi Konferencji, Uczelnia zapewni tłumacza.

Wszystkie informacje nt. konferencji dostępne na stronie https://cps.ans.pila.pl/

W imieniu Organizatorów, serdecznie zapraszamy.

Aleksandra Fabiszak
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile