Światowe autorytety kryminologiczne w Pile

Entomologia sądowa jako narzędzie w rękach wymiaru sprawiedliwości, przestępczość nieletnich, problemy z wymiarem kary recydywistom, kobiety w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, najnowsze badania z zakresu kryminologii, przyszłość prawa karanego – to tylko niektóre zagadnienia, poruszane podczas konferencji międzynarodowej, zorganizowanej przez Katedrę Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

– Przez kilka dni, ANS w Pile stała się swoistym centrum międzynarodowych obrad, dotyczących przestępczości, prawodawstwa w sprawach karnych, bezpieczeństwa publicznego, pracy policyjnej w aspekcie badań kryminalistycznych (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa gospodarcze, cyberprzestępczość, problemy wykrywalności) oraz bezpieczeństwa publicznego w ujęciu globalnym oraz lokalnym – podkreślił dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS., Kierownik Katedry Kryminalistyki, organizator wydarzenia.  

Na konferencji w Pile, pojawiły się autorytety świata naukowego z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech i Ukrainy m.in.:

•    prof. Katarzyna Celińska – The City University of New York (Stany Zjednoczone). Znany socjolog i prawnik. W swojej działalności koncentruje się na zagadnieniach z obszaru kryminologii, polityki kryminalnej oraz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

•    prof. Arthur Hartmann – Uniwersytet Administracji Publicznej w Bremie (Niemcy). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i wielu projektów badawczych. Swoje zainteresowania kieruje wokół kary pozbawienia wolności w Niemczech, praw osób poszkodowanych, roli mediacji w postępowaniu karnym oraz wokół zależności pomiędzy  przestępczością a migracją.

•    prof. Ross Coomber – jeden z najbardziej znanych kryminologów w Wielkiej Brytanii. Jest profesorem kryminologii i socjologii na Uniwersytecie w Liverpoolu i ma ponad 30-letnie doświadczenie w badaniach nad narkotykami i alkoholem. Jego badania są silnie interdyscyplinarne, oparte na współpracy z naukowcami medycyny sądowej i chemii, lekarzami, specjalistami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Profesor połączy się on-line z uczestnikami konferencji.

•    Mark D. Atkinson – emerytowany sędzia (Austin, Stany Zjednoczone), który przez 32 lata orzekał w sprawach karnych w Stanie Teksas. Aktualnie pełni obowiązki dyrektora Centrum Szkolenia Sędziów – pozarządowej organizacji, zajmującej się dokształcaniem sędziów w Teksasie. Mark D. Atkinson jest jednym z organizatorów wymiany między środowiskami sędziowskimi, kuratorskimi i akademickimi ze Stanów Zjednoczonych i Polski.

Wraz z gośćmi zagranicznymi, podczas konferencyjnych obrad w ANS w Pile, wystąpili wybitni badacze z naszego kraju: prof. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański), prof. Jarosław Utrat-Milecki (Uniwersytet Warszawski), prof. Marcin Kadej (Uniwersytet Wrocławski), prof. Dagmara Feist (Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusz Sztuka (Uniwersytet Jagielloński), prof. Piotr Chomczyński (ANS w Pile) oraz prof. Przemysław Frąckowiak (ANS w Pile).

Konferencja miała także aspekt praktyczny. Goście, którzy pojawili się w ANS w Pile, mieli okazję zobaczyć, jak kształceni są studenci kryminalistyki w pilskiej Uczelni m.in. w pracowniach: entomologii sądowej, daktyloskopii oraz pracowni technik obrazowania.

– Celem spotkania, tak znaczącego grona z różnych dziedzin nauki i praktyki, było rozszerzenie współpracy między jednostkami badawczymi i ekspertami z zakresu kryminalistyki i kryminologii, poznanie najnowszych wyników badań międzynarodowych oraz rozwijanie współpracy między środowiskami akademickimi – podsumował dr hab. Przemysław Frąckowiak, prof. ANS.  Co ważne – współpraca ta rozwija się tak dynamicznie, że już dzisiaj Katedra Kryminalistyki planuje kolejną edycję konferencji w przyszłym roku.

Aleksandra Fabiszak
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

swiatowe_autorytety

swiatowe_autorytety_02 swiatowe_autorytety_03 swiatowe_autorytety_04 swiatowe_autorytety_05 swiatowe_autorytety_06 swiatowe_autorytety_07