Święto słowa w pilskim MDK

17 marca sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile poznaliśmy laureatów XII Regionalnego Konkursu Literackiego „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”.

Konkurs był adresowany do młodych twórców słowa ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z Piły i regionu pilskiego. Podczas święta słowa odbyło się literackie party, czyli prezentacje nagrodzonych utworów w wykonaniu autorów i jurorów konkursu: Zuzanny Przeworskiej i Jana Arskiego, a także prezentacje artystyczne przygotowane przez Studio Piosenki MDK „Iskra” w Pile.

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie w terminie do 31 stycznia 2015 roku zestawu od 3 do 5 wierszy lub prozę na dowolny temat. W magii słowa autorzy mogli wyrazić swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą.  W konkursie wzięło udział 112 autorów, którzy nadesłali 325 utworów wierszem i prozą. Prace konkursowe zgłosili młodzi twórcy z Piły, Wyrzyska, Łobżenicy, Wysokiej, Miasteczka Krajeńskiego, Białośliwia, Mościsk i Nowej Wsi Ujskiej – mówi Zuzanna Przeworska, przewodnicząca jury.

Jury w składzie: Zuzanna Przeworska – przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, Elżbieta Ambroż – poetka, Jan Arski – dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2015 roku postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I kategoria: autorzy ze szkół podstawowych:

ZŁOTE PIÓRO

OLGA BANASIK – Ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za barwną, humorystyczną, z biglem napisaną opowieść pt. „Czego uczą nas dziadkowie?

II nagroda ex aequo:

Aleksandra Leniec ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile za – za poetycką wrażliwość i refleksyjną lirykę w cyklu wierszy: „Gwiazdka”, „Miłość” i „Drzewo życia”

Wiktoria Koładkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za zestaw lirycznych wierszy: „Wiatr”, „Szal mamy” i „Źdźbła trawy”

Zofia Borowczyk – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za urodę słów w cyklu wierszy o porach roku.

III nagroda ex aequo:

Marcelina Szuster z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Żona dla pana Goździka”

Emilia Oleszczyk ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za zestaw wierszy: „Święta rodzina”, „Miłość”, „Spieszmy się kochać” i „Jesienne przemyślenia”

Wiktoria Pytlarz Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile za wiersze: „Nierozpoznana”, „Czarno-biała pani”, „Muzeum myśli”.

Wyróżnienia:

Marta Manthai ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku za cykl refleksyjnych wierszy : „Już ich nie ma”, „Tylko ty”

Hanna Matczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej – za opowiadanie „Nowa”,

Wiktoria Figiel – ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach za cykl wierszy: „Niebo”, Śmierć”, „Życie kota”,

Marta Strzelec –  z Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile za sprawność narracyjną w opowiadaniu „Za dużo tych pytań”,

Laura Stefaniak – z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za polot i grę słów w opowiadaniu „Przygoda Stefanka”,

Alicja Tyrańska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Sny, o których chce się zapomnieć”

Weronika Guss z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Magia ogrodu”,

Martyna Kot ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile za ciekawe wywiady z cyklu „Niezwykłe pasje zwykłych ludzi…”.

Kategoria autorów z gimnazjów:

ZŁOTE PIÓRO

LAURA CHUCHLA z Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile za dojrzałą lirykę i odkrywanie własnych przestrzeni poetyckich w zestawie wierszy: „Do Życia”, „Absurd”, „Za wiele”, „Mówią poeci”.

II nagroda ex aequo:

Weronika Pytlarz z  Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za wrażliwość, poetyckie obrazy i głębię refleksji w cyklu wierszy bez tytułu,

Michał Lewandowski z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za sprawność narracyjną i przesłanie moralne w opowiadaniu „Bracia”,

Natalia Adamczyk – z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za przejmujący wiersz „Nie ma”.

III nagroda ex aequo:

Weronika Pieczora z Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile za zestaw lirycznych wiersz bez tytułu,

Jagoda Kurnikowska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Artystyczna ambrozja”.

Wyróżnienia:

Radosław Jan Potoczko z Nowej Wsi Ujskiej, i ze Społecznego Gimnazjum im. Św. Barbary w Chodzieży – za sztukę pt. Świętoszek”,

Marcelina Felcyn z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej za bajkę „Tchnąć w litery duszę artysty”

Monika Mrotek z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za opowiadanie „Wakacyjny WDŻ”,

Klaudia Łukowska z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile za ciekawy esej psychologiczno-filozoficzny „Dwadzieścia dwa”,

Martyna Jedlikowska z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za opowiadanie „Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się  tej nadziei może sprzeciwiać”,

Marek Giers z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach za opowieść odkrywającą „Tajemnicę pałacu w Dziembowie”,

Eliza Agnieszka Czeszewska z Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile za wiersze „Ślad” i „Szafa życia”

Jonasz Gromotka z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej za sprawną dziennikarską relację z obozu harcerskiego

Wiktoria Szymanek z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Reymonta w Starej Lubiance za opowiadanie „Wąwóz”.

Kategoria autorów ze szkół ponadgimnazjalnych:

ZŁOTE PIÓRO

ADAM CIEŚLEWICZ  z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile za wrażliwość, refleksyjną poezję i poetycką opowieść o tajemnicy tworzenia w zestawie wierszy:” Przedakcie”, „Akt”, „Sytość”, „Artysta w gazecie”, „Arytmetyka współczucia”.

II nagroda ex aequo:

Maria Król z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile – za piękną i lakoniczną prozę poetycką „Noc Kupały”.

Zuzanna Golec z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile za kompozycję i narrację w opowiadaniu „Bezsenność,

Oliwia Trzaskawka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy za interesujący esej egzystencjalny „Najcięższa bitwa”.

III nagroda ex aequo:

Jakub Gródecki z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile za opowiadanie „Obserwator”

Bartłomiej Lewandowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy za ekspercką wiedzę o recenzowanym koncercie artystycznym „A po nocy przychodzi dzień. Koncert zespołu Budka Suflera”

Wyróżnienia:

Marta Marchlewicz z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy – za poetyckie widzenie świata w wierszu „Rozmyślanie”,

Monika Łapacz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Pile za zestaw wierszy: „Bezsens”, „Irracjonalność”, „Nie”, „Oczy”, „Proch”,

Karolina Wysokińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile – za zestaw refleksyjnych wierszy”

Adam Marczyk – z Zespołu Szkół im. Staszica w Pile za miniaturki „Kąpiel”, „Muszka o zapachu lawendy”.

Kategoria autorów – studenci:

ZŁOTE PIÓRO

EWA BANACH – studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za „zestaw refleksyjnych wierszy: „Człowiek”, „Zostań”, „Szczęśliwy wiersz”, „Zgubiony dzień”.

Nagrodę Specjalną za indywidualność twórczą, ufundowaną przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol, otrzymuje: Aleksandra Leniec – wnuczka zmarłego w 1988 roku poety Jana Leńca w nadziei, że wytrwa w swej pasji poetyckiej objawionej już w tym wieku w zestawie nagrodzonych wierszy

Nagroda dla 8-letniej najmłodszej laureatki – Mariki Pytlarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile za piękne wierszyki o zimie i nie tylko

Podziękowania specjalne za twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą, ufundowane przez Fundację Literacką im. Agnieszki Bartol otrzymują:

– Szkoła Podstawowa w Kaczorach,

– Szkoła Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile w Pile,

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej,
– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

– Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pile

– Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile.

PODZIĘKOWANIE

za inspirowanie i wspieranie młodych twórców słowa prezentujących swoją twórczość w XII Regionalnym Konkursie Literackim „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa” – Piła’2015

Maja Cieślak – Strzelec ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,

Violetta Gast, Alicja Felcyn  ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

Joanna Stachowiak ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach.

XII Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” ogłoszony został przez Klub Literacki „Pegazik” przy Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Konkursowi patronowała Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

(SE)

swieto_slowa10

swieto_slowa43 swieto_slowa11 swieto_slowa12 swieto_slowa13 swieto_slowa14 swieto_slowa15 swieto_slowa16 swieto_slowa17 swieto_slowa18 swieto_slowa19 swieto_slowa20 swieto_slowa21 swieto_slowa22 swieto_slowa23 swieto_slowa24 swieto_slowa25 swieto_slowa26 swieto_slowa27 swieto_slowa28 swieto_slowa29 swieto_slowa30 swieto_slowa31 swieto_slowa32 swieto_slowa33 swieto_slowa34 swieto_slowa35 swieto_slowa36 swieto_slowa37 swieto_slowa38 swieto_slowa39 swieto_slowa40 swieto_slowa41 swieto_slowa42

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *