Świętowali sadownicy

4 czerwca w Pobórce Wielkiej w gminie Białośliwie odbyło się Regionalne Święto Sadowników. Sadownicy świętowali już po raz czternasty.

Pobórka Wielka w gminie Białośliwie jest wyjątkową wsią, ponieważ niemal wszystkie grunty rolne to sady, a tradycje sadownicze sięgają tu ponad 100 lat. Gmina Białośliwie zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pilskim pod względem upraw sadowniczych, które prowadzone są na 825 hektarach. W całym powiecie uprawy sadownicze zajmują powierzchnię blisko 3,5 tysiąca hektarów, a powiat pilski zajmuje drugie miejsce w Wielkopolsce pod względem upraw sadowniczych.

– Sadownictwo jest ważną częścią gospodarki powiatu pilskiego, zwłaszcza dla jego wschodnich gmin:  Białośliwia, Wyrzyska, Miasteczka Krajeńskiego, Wysokiej i Łobżenicy – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Daje utrzymanie i pracę wielu rodzinom. Dodatkowo rozwija się u nas również przetwórstwo sadownicze, co daje kolejne miejsca pracy.

Obchody Święta Sadowników rozpoczęła msza w kaplicy w Pobórce Wielkiej, następnie odbyło się seminarium sadownicze. Była też wystawa sadownicza i festyn z występami artystycznymi. Święto było też okazją do nagrodzenia najlepszych sadowników oraz wręczenia wyróżnień sadownikom-seniorom. Puchary i grawertony ufundował Powiat Pilski.

– Możemy być dumni z naszych sadowników, bo to ludzie o wysokim poziomie wiedzy fachowej, przedsiębiorczy i stosujący nowoczesne rozwiązania technologiczne, a owoce z naszych gospodarstw są smaczne i zdrowe znajdując uznanie w kraju i zagranicą – mówi wicestarosta Stefan Piechocki.

W bieżącym roku wyróżnienia dla najlepszych sadowników odebrali:

1. Maria i Jerzy Kozik – Brzostowo (gm. Miasteczko Krajeńskie), prowadzą gospodarstwo o powierzchni 38 ha. Uprawa sadu zajmuje 6,5 ha (czereśnie, wiśnie, jabłonie). Poza sadownictwem zajmują się produkcją roślinną, a na łąkach, które stanowią 4,15 ha realizują program rolno-środowiskowy. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy i chłodnię o pojemności 200t. Pan Jerzy i Pani Maria są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym, włączając się w różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie.

2. Anna i Mateusz Pluta –  Łobżenica, prowadzą gospodarstwo sadownicze o powierzchni 20 ha. Uprawiają jabłonie, grusze, śliwy i czereśnie wykorzystując nowoczesne metody agrotechniczne. Gospodarstwo posiada niezbędny sprzęt sadowniczy i komory chłodnicze. Dodatkowo zajmuje się produkcją naturalnych soków tłoczonych z owoców. Państwo Plutowie angażują się w różnego rodzaju imprezy lokalne, wspomagają miejscowy zakład opiekuńczo-wychowawczy, organizują dla dzieci wycieczki po sadach i przetwórni kształtując pożądane nawyki żywieniowe.

3. Ewelina i Tomasz Kulka – Pobórka Wielka (gm. Białośliwie), gospodarują na powierzchni 14,62 ha. Wśród nasadzeń dominują jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Gospodarstwo wyposażone jest w odpowiedni sprzęt sadowniczy, a owoce przechowywane są w przechowalni z dwoma chłodniami o pojemności 200t oraz dwiema o pojemności 80 ton. Państwo Kulka uczestniczą w pracach na rzecz sołectwa, pan Tomasz jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkiem Rady Nadzorczej Białośliwskiej Spółdzielczej Grupy Producentów Owoców „Sady Krajny”.

Specjalnymi grawertonami uhonorowani zostali sadownicy- seniorzy:

1. Nadnotecki Bank Spółdzielczy – z rolnikami i sadownikami z naszego regionu związany od 90 lat. To dzięki profesjonalnej i życzliwej obsłudze kredytowej powstał niejeden sad, niejedno gospodarstwo powiększyło swoją powierzchnię, wyposażyło  w ciągniki, maszyny i urządzenia sadownicze, pobudowało nowoczesne obiekty przechowalnicze. Wielu sadowników korzysta z rozliczeń bezgotówkowych i kasowych oferowanych przez bank zarówno w jego ośmiu siedzibach jak i własnych domach wykorzystując nowoczesne usługi internetowe. NBS jest z sadownikami również wtedy, kiedy na skutek  niekorzystnych zdarzeń meteorologicznych ich gospodarstwa przeżywają trudności finansowe. Bank sponsoruje różne wydarzenia kulturalne, sportowe, charytatywne (w tym RŚS).

2. Władysława Jędryczka – od 1968 roku jest mieszkanką Pobórki Wielkiej, seniorką, kończącą w tym roku 82 lata. Pani Władysława całe dorosłe życie pracowała dorywczo, na początku w typowej produkcji roślinnej, a później w okolicznych sadach, dorabiając do wynagrodzenia męża pracującego w młynie. Była pracownikiem sumiennym, rzetelnym, wyznaczone prace wykonywała z dużą dokładnością i sumiennością. To m.in. dzięki pracownikom sezonowym i dorywczym, takim jak Pani Władysława,  prace pielęgnacyjne i zbiory owoców w sadach a także prace w przechowalniach mogą być wykonane w odpowiednich terminach agrotechnicznych.

3. Pilska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska  w Pile – działa od 1975 roku, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Spółdzielnia blisko współpracowała z sadownikami z naszego regionu. Współpraca ta polegała na doradztwie agrotechnicznym, odmianowym i chemizacyjnym oraz na organizowaniu zbytu owoców. Dzięki Spółdzielni sadownicy mogli uczestniczyć w fachowych szkoleniach, wyjazdach do sadów polskich i zagranicznych, a podpatrzone rozwiązania stosować w swoich gospodarstwach. PSO-P obecnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie własnych nieruchomości i działalności na rzecz swoich członków. Corocznie wspiera Regionalne Święto Sadowników.

Gratulujemy!

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

swietowali_sadownicy01

swietowali_sadownicy02 swietowali_sadownicy03 swietowali_sadownicy04 swietowali_sadownicy05 swietowali_sadownicy06 swietowali_sadownicy07 swietowali_sadownicy08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *