Symboliczne nadanie nazwy rondu Władysława Bartoszewskiego

W środę, 8 marca br. o godzinie 12.00, przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej, Kusocińskiego i Okólnej odbyło się spotkanie okolicznościowe związane z nadaniem rondu nazwy Władysława Bartoszewskiego. Nie było przecinania wstęgi, tylko krótkie przemówienie prezydenta Piły, Piotra Głowskiego, który przedstawił  życiorys patrona tego ronda.

– Mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, które będzie łączyło. Łączy wiele dróg w naszym mieście i tak też niech łączy nas, jako mieszkańców – mówił prezydent Piły, Piotr Głowski.

Podczas krótkiej uroczystości nie mogło zabraknąć osób z Komitetu Obrony Demokracji  czyli wnioskodawcy.

– To jest patron Komitetu Obrony Demokracji. Dla mnie osobiście oraz myślę, że dla wielu „koderów” hasło „warto być przyzwoitym” jest bardzo ważne w sytuacji, którą dziś w kraju mamy.  Władysław Bartoszewski walczył przez całe życie o wolność, tolerancję, równość dla wszystkich i szacunek dla prawa, czyli o hasła które łączą „koderów”. My szanujemy rondo Żołnierzy Wyklętych, choć wiemy że wzbudza wiele kontrowersji. Mam nadzieję, że to rondo i pozostałe wymagają szacunku, tolerancji i będą łączyć mieszkańców Piły – mówi Izabela Milewska, liderka pilskiego KOD-u.

Władysław Bartoszewski był więźniem obozu w Auschwitz, następnie studentem polonistyki na tajnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wstąpił do Armii Krajowej pod pseudonimem „Teofil” i rozpoczął współpracę z Radą Pomocy Żydom „Żegota” przy Delegacie Rządu na Kraj. W późniejszych latach wykładał historię najnowszą na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz na niemieckich uczelniach w Monachium i Eichstaett. Od początku działalności NSSZ Solidarność był jej członkiem, widząc w niej kontynuację licznych ruchów wolnościowych, w których uczestniczył od najmłodszych lat. Władysław Bartoszewski był laureatem wielu nagród, odznaczeń i wyróżnień, m.in. Orderu Orła Białego, Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi RFN, papieskiego Orderu św. Grzegorza Wielkiego, Krzyża Wielkiego Zakonu Rycerskiego i Szpitalnego św. Łazarza z Jerozolimy. Doktor honoris causa m. in. Uniwersytetów Warszawskiego i Hajfy oraz Hebrew Collage w Baltimore, honorowy obywatel m.in. Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Powołany został przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w skład Kapituły Orderu Orła Białego i wybrany jej kanclerzem.

Uchwałę o nadaniu imienia Władysława Bartoszewskiego podjęli radni Miasta Piła  w  styczniu tego roku podczas sesji.

Sebastian Daukszewicz

symboliczne_nadanie_nazwy00

symboliczne_nadanie_nazwy19 symboliczne_nadanie_nazwy01 symboliczne_nadanie_nazwy02 symboliczne_nadanie_nazwy03 symboliczne_nadanie_nazwy04 symboliczne_nadanie_nazwy05 symboliczne_nadanie_nazwy06 symboliczne_nadanie_nazwy07 symboliczne_nadanie_nazwy08 symboliczne_nadanie_nazwy09 symboliczne_nadanie_nazwy10 symboliczne_nadanie_nazwy11 symboliczne_nadanie_nazwy12 symboliczne_nadanie_nazwy13 symboliczne_nadanie_nazwy14 symboliczne_nadanie_nazwy15 symboliczne_nadanie_nazwy16 symboliczne_nadanie_nazwy17 symboliczne_nadanie_nazwy18