„Szamocińska Concordia”

Spektaklami lalkowymi oraz lekcjami historyczno – literackim dla uczniów szkół Stacja Szamocin rozpoczęła trzyletni projekt edukacyjno – artystyczny „Szamocińska Concordia”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 75 tys. zł budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Program „Szamocińska Concordia” nawiązuje do nazwy historycznej sali Concordia, w której odbywały się spotkania licznych przedwojennych sekcji kulturalnych, oświatowych i sportowych oraz grup rzemieślniczo – zawodowych. Była też miejscem prezentacji artystycznych lokalnych grup śpiewaczych i teatralnych, także miejscem występów zawodowych teatrów z Gniezna, Bydgoszczy i Poznania. Concordia to sala ZGODY, gdzie przed wojną spotykali się mieszkańcy pochodzenia polskiego, niemieckiego oraz żydowskiego, bez względu na różnice religijne i status materialny. Sala „Concordia” przestała działać w 1963 roku ( obecnie jest to mieszkanie prywatne ) ale tradycja tego miejsca, energia twórcza oraz przedwojenne wzorce przetrwały silnie w lokalnym środowisku.

 

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne „Stacja Szamocin” zainspirowane legendarną działalnością Concordii przez 25 lat istnienia w swoich przedsięwzięciach i projektach odwołuje się do tradycji przedwojennych działań społecznikowskich oraz inicjatyw kulturalnych mieszkańców Szamocina. Realizuje projekty uwzględniające historyczne wydarzenia oraz miejsca, ważne dla miasta i regionu.

 

Stacja Szamocin