„SZCZEPIĘ SIĘ DLA WAS – Lepiej późno niż wcale!”

szczepie_sie_dla_was

Wielkopolska Izba Lekarska uruchomiła akcję „SZCZEPIĘ SIĘ DLA WAS – Lepiej późno niż wcale!”. Lekarze i lekarze dentyści mogą w ramach akcji odebrać bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie celem zaszczepienia się we własnym zakresie lub zaszczepić się w punktach w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile.

Publikujemy dane teleadresowe punktów w Wielkopolsce: https://wil.org.pl/punkty-szczepien-i-punkty-odbioru-szczepionek/ i jednocześnie informujemy, że liczbę punktów będziemy stopniowo rozszerzać o kolejne miejscowości.

W akcji wzięli już udział pierwsi lekarze z Wielkopolski. Do skorzystania ze szczepień zapraszamy:

• lekarzy seniorów 75+,

• lekarzy i lekarzy dentystów praktykujących prywatnie poza NFZ,

• lekarzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny aktywnych zawodowo lub praktykujących prywatnie poza NFZ – tych, którzy dotychczas nie skorzystali ze szczepionki zapewnianej przez MZ i NFZ dla podmiotów sektora publicznego.

Wielkopolska Izba Lekarska już na początku października br. zgłosiła zapotrzebowanie na szczepionki przeciwko grypie. Szczepionki zostały przekazane przez Ministerstwo Zdrowia na początku grudnia br., natomiast – jak wskazują specjaliści chorób zakaźnych – grudzień jest jeszcze dobrym miesiącem na szczepienie.

Informujemy również, że zgodnie ze wskazaniami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa przebyte zakażenie SARS-CoV-2 nie jest przeciwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie. Jak podaje SHL w przypadkach lekkich/skąpoobjawowych przed szczepieniem przeciwko grypie należy zachować 2-tygodniową przerwę od zakończenia izolacji, natomiast w przypadkach cięższych przerwa powinna być dłuższa i wynosić 4 tygodnie.

Więcej na stronie:
https://wil.org.pl/szczepienia-lepiej-pozno-niz-wcale/

Katarzyna Strzałkowska
Rzecznik Prasowy
Ośrodek Komunikacji Medialnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej